DSF Studio - efteruddannelseskurser for professionelle skuespillere, dansere, sangere og musicalperformere.

På vores kurser kan du møde nogle af de bedste danske og internationale undervisere. Vi tilstræber at tiltrække kapaciteter inden for både de mere traditionelle discipliner og nye kunstneriske arbejdsmetoder.

Vi tilbyder både fagopdelte kurser og kurser på tværs af de forskellige faggrupper. I nogle tilfælde er kurserne niveauopdelt for at give deltagerne det størst mulige udbytte af undervisningen.

DSF Studios kurser er for DSF-medlemmer, rettighedshavere i Filmex og for andre der arbejder professionelt inden for ovennævnte faggrupper, eller som kan opfylde mindst et af forbundets medlemskriterier, læs mere her

Transporttilskud: Bor du i en anden landsdel og deltager i et af vores kurser af flere dages varighed, tilbyder forbundet at refundere omkostninger til transport (billigste transportform) og logi for op til 1.500 kr. ved ansøgning før kursusstart og mod forevisning af gyldige kvitteringer. Tilbuddet gælder ikke audition, arrangementer og den kontinuerlige Åben Studio undervisning.

Obs. Der kan ikke søges støtte fra Gramexfonden til DSF-kurser eller kurser, hvor DSF samarbejder med en anden arrangør.

Blik for køn og etnisk diversitet

Dato:
29. - 31. august
Sted:
DSF Studio, Tagensvej 85, 2200 København N
Antal deltagere:
12
Tilmeldingsfrist:
11. juli
Pris:
700 kr
Blik for køn og etnisk diversitetBlik for køn og etnisk diversitet

Efter- og videreuddannelsen tilbyder i samarbejde med Dorte Madsen en workshop om køn og diversitet. Dorte Madsen er sceneinstruktør, dramatiker og cand. mag. i teater, performance og kønsvidenskab.

Workshopforløb:

Foredrag

    Køn, etnisk diversitet og konstruktion
    Male gaze (det patriarkalske blik)
    Inbetween gaze (postmodernistisk blik)

På gulvet
    Scener fra udvalgte stykker på gulv
    Open source/deltagerinstruktion ud fra de 5 herskerteknikker
    Status

Formål
Formålet med workshoppen er at afdække normative forestillinger om etnisk diversitet og kønsroller/kønsrollemønstre, som ubevidst og ureflekteret reproduceres i forlængelse af teaterhistoriens konventionelle empiri, og at implementere improvisationsteknikker med en praksis, der baner vej for en nye og bredere forståelser. Den overordnede forståelsesramme er derfor diversitet.

Metode
Devising: Facilitator placerer forhindringer i forløbet, således at scenekunstneren bliver bedre til at operere med et blik, der opererer in between samfundets normer, - også med de for blikket umiddelbart usynlige magtstrukturer, der kontinuerligt former normative forestillinger om kroppen.

Facilitator positionerer sig dermed som det neutrale punkt hvorigennem scenekunstneren må passere for bedre at kunne artikulere sin egen performative stemme.

Ud over Dorte Madsen vil deltagerne også arbejde med instruktør og skuespiller Marthe Sofie Løkeland Eide (N) og skuespiller Marie-Lydie Nokouda.

Yderligere info om workshoppens design og teoretiske grundlag: læs mere her

CV:
Dorte Madsen
Marthe Sofie Løkeland Eide
Marie-Lydie Nokouda

 

Samarbejdspartner på workshoppen, Den Danske Scenekunstskole Efteruddannelsen. Tilmeld dig her