DSF Studio tilbyder en række kurser, workshops og andre arrangementer uden for København i henholdsvis, Aarhus, Odense og  Aalborg.

DSF Studio er brugernes sted. Du kan være med til at præge indholdet – så kom med dine visioner, ideer og virkelyst. Send en mail til Karin Iwersen.

Det koster 200 kr. pr. halvår for et Åben Studio kort. Betalingen gælder til Åben Studio undervisning og andre udvalgte arrangementer i København, Aarhus, Odense og Aalborg. Kontakt Karin Iwersen for yderligere information og betaling.


Transporttilskud: Bor du i en anden landsdel og deltager i et af vores kurser af flere dages varighed, tilbyder forbundet at refundere omkostninger til transport og logi for op til 1.500 kr. efter nærmere aftale og mod forevisning af gyldige kvitteringer. Tilbuddet gælder ikke audition, arrangementer og den kontinuerlige Åben Studio undervisning.

Der kan ikke søges støtte fra Gramexfonden til DSF-kurser eller kurser, hvor DSF samarbejder med en anden arrangør.

Aarhus: Improvisation med Ole Boisen
Dato:27. februar til 3. marts
Sted:Aarhus
Aalborg: Oplæsningskursus med Dan Schlosser
Dato:15-18 maj
Sted:Aalborg Teater, Jernbanegade 11, 9000 Aalborg
Aarhus: Selftape med Kristian Ibler
Dato:2-3. juni
Sted:Aarhus - sted oplyses senere