Fritidsulykkesforsikring

En fritidsulykkesforsikring dækker dig kun i din fritid og ikke under arbejde for andre, hvilket betyder, at den er beregnet til folk med en fast afgrænset arbejdstid.  

Hvis du ikke er i arbejde, er du dog dækket hele døgnet hos os, selvom du kun har tegnet en fritidsulykkesforsikring. 

Fritidsulykkesforsikringen dækker ikke under arbejde som selvstændig erhvervsdrivende eller under arbejde for andre, hvorved forstås, at ulykkestilfældet er sket i et tidsrum, som lov om arbejdsskadeforsikring eller anden tilsvarende lov omfatter.