Heltidsulykkesforsikring

En heltidsulykkesforsikring dækker dig hele døgnet i såvel fritiden som i arbejdstiden.

Præmien beregnes efter dit erhverv, så det er vigtigt, for at opnå fuld erstatning i et eventuelt skadetilfælde, at du fortæller os, hvis du skifter erhverv eller får et bierhverv.

Selvstændige erhvervsdrivende skal altid tegne en heltidsulykkesforsikring.