Sceneliv #4 - 2017

Her er mit teater – Jørgen W. Larsen på Aalborg Teater

Sidst i 1970’erne læste Jørgen W. Larsen hos den gamle skuespiller Hugo Øster Bendtsen i Odense. En dag da han skulle møde sin læremester på kælderscenen i Vintapperteatret, viste det
sig, at en skuespiller var hoppet fra en Ionesco-forestilling, og så blev Jørgen W. Larsen spurgt, om ikke han kunne springe til. Han sagde ”ja, tak,” sprang skuespillerskolen over og har – blandt andet – været næsten 25 år på Aalborg Teater.

Læs hele artiklen inde i bladet.

Ny strategi: Vision 2022 og fokusområder

Baggrunden for en ny strategi i DSF er formuleret i forordet af Vision 2022 og fokusområder: ”Vi kan øge både medlemmernes tilfredshed og loyalitet ved at holde fokus på forbundets interessevaretagelse, image, værdier og fællesskab.” Det konstateres samtidig, at medlemmerne i DSF agerer i et arbejdsmarked, der er langt mere omskifteligt end tidligere, hvilket kræver en mere proaktiv fagforening.

Læs mere om fremtidens fem fokusområder.