Fra en taknemmelig formand

Leder i magasinet Sceneliv #3 2018
Katja Holm

Som altid er der travlt i forbundet. Medieudspillet er kommet fra kulturministeren, og det skal vi forholde os til og forhåbentlig påvirke. Der har været sager om overgreb mod børn i den danske filmbranche, vi har arbejdet med #MeToo, jeg sidder i overenskomstforhandlinger, jeg holder oplæg til høringer, diskuterer
scenekunstreformen, laver indlæg om dagpengereglerne, sidder med i arbejdet med børn i underholdningsbranchen.

Alting går stærkt, og det har det gjort i næsten 9 år. Det har været fantastisk, forrygende, fortravlet – hårdt og meningsfyldt. Jeg kan slet ikke forstå, hvor tiden blev af. Og det er mærkeligt og vemodigt og sørgmodigt at vide at min tid som jeres formand er ved at være forbi. Arbejdet og dialogen med jer har betydet alverden.

Forleden, mens jeg sad og arbejdede en sen aftentime, så jeg i nyhederne et interview med Lech Walesa. Jeg husker ham som det ikon, som jeg hørte så meget om som lille pige. Dette modige menneske, der grundlagde den første ikke-kommunistiske fagforening 'Solidaritet' for værftsarbejdere i Gdansk og
krævede ordentlige arbejdsforhold. Og der sad han igen. Lige så vital som dengang.

Og jeg kom til at tænke på ordet 'Solidaritet'. Jeg bruger det næsten dagligt, og jeg tænker ofte, når jeg bruger det, på netop Lech Walesa.

Solidaritet er også et ord, vi alle bærer med os i Dansk Skuespillerforbund. Med vitalitet som han. Det er ikke gammeldags for os, det er nødvendigt, og vigtigt, og det betyder noget. Vi står i dag med et stærkt, solidarisk og solidt forbund.

Vi har nået en hel del. Og det er jeg glad for. Vi har for eksempel knyttet endnu tættere bånd til vores søsterorganisationer, både inden for film og teater. Vi har styrket samarbejdet med organisationer for alle mulige andre fagligheder, også arbejdsgiverorganisationer. Det har vi gjort, fordi vi er nødt til at arbejde
sammen om mange af de udfordringer, der præger et moderne arbejdsmarked – for eksempel et brugbart dagpengesystem og et anstændigt psykisk arbejdsmiljø. Vi har en god og frugtbar dialog med både kulturordførere og ministre. Vi har skabt Create Denmark, og vi arbejder målrettet på at skabe indtægter fra andre platforme i fremtiden. Vi har lobbyet for bedre skatteregler (og det skal nok lykkes), blandet os kulturpolitisk, nationalt og internationalt. Skabt en bedre kommunikation på de sociale medier.

Selvfølgelig er der stadig masser at tage fat på; implementeringen af vores vision, det fortsatte arbejde for at få kunst øverst på dagsordenen, at få overenskomstdækket flere områder. Bare for at nævne nogle. Og sådan er det for en fagforening. En faglig organisation skal hele tiden tænke fremad, visionært og strategisk, være omstillelig og modig. Og sådan et forbund har vi.

Et stærkt forbund, en uomgængelig samarbejds- og sparringspartner med politisk gennemslagskraft. Vi er et forbund med dygtig rådgivning og relevante kurser.

Jeg glæder mig til at følge arbejdet som menigt medlem.

I de ni år, jeg har været jeres formand, er der mange citater, bøger og personer, jeg har ladet mig inspirere af. Men der er navnlig to citater, der har fulgt mig meget troligt gennem alle årene. De er en slags pejlemærker, jeg har brugt, når jeg var i tvivl om, hvad jeg skulle gøre, og når jeg skulle tale om kunsten.
Det første er fra en af mine store idoler, Martin Luther King, som jeg har hængende på min væg: ”Time is always right to do what is right,” sagde han.

Det andet er fra bogen ’Maleren fra Shanghai’, og det lyder sådan her:
”Selvom et menneske ikke kan leve af kunst, kan kunsten gøre et liv værd at leve. Den gør sulten værd at udholde. Den gør bekymringer, den gør sorger, den gør et liv, der ellers ville være blottet for alt indhold – til at udholde. Den puster liv i livet.”

Lad det være mine to ønsker for vores stærke forbund; altid at gøre det rigtige og at værne og tale højt om kunsten med taknemlighed for, hvad den giver. Den kunst, vi alle sammen lever for, men sandelig også skal leve af.

Jeg vil savne arbejdet og alle nuancerne inderligt. Tilbage er der min taknemmelighed og glæde over, at jeg fik lov og blev vist den store tillid.

Af hjertet tusind tusind tak for årene. Og god vind fremover.
Til os alle.