50 mio. kr. ekstra licensmidler

29. marts 2019
50 mio. kr. ekstra licensmidler

Partierne bag medieaftalen for 2015-2018 har indgået en aftale om anvendelsen af et engangsbeløb på ca. 50 mio.kr. fra overskydende licensmidler i aftaleperioden.

Derfor kan DR nu se frem til at modtage 35,4 mio. kr. fra puljen af overskydende licensmidler på i alt 50,7 mio. kr. Det oplyser Kulturministeriet i en pressemeddelelse.

DR får 35,4 mio. kr. som primært skal bruges på digitalisering af programarkivet. Til det formål er afsat 20,4 mio. kr. Styrkelse af historie og formidling hos DR får 8 mio. kr., mens 7 mio. kr. er øremærket til at styrke dansk musik og musikformidling. Derudover skal de overskydende licensmidler desuden gå til en informationskampagne om overgang til ny teknologi for antenne-tv i 2020, en ny såkaldt "demokratipulje", der bl.a. skal støtte projekter, der øger bevidstheden om misinformation, og digitalisering af den danske filmarv.

Medieaftalen for 2015-2018 blev indgået med deltagelse af alle Folketingets daværende partier. Og det er dem, der er blevet enige om, hvordan de 50,7 mio. kr. i overskydende licensmidler skal fordeles.  

De 50,7 mio. kr. i overskydende licensmidler fordeles til følgende formål:

  • 35,4 mio. kr. til DR til digitalisering af programarkivet (20,4 mio. kr.), styrkelse af historie og formidling (8 mio. kr.) og styrkelse af dansk musik og musikformidling (7 mio. kr.).
  • 4,3 mio. kr. til informationskampagne om overgang til ny teknologi for antenne-tv i 2020.     
  • 4 mio. kr. til etablering af en "demokratipulje".
  • 2,5 mio. kr. til digitalisering af filmarven. 
  • 2 mio. kr. til film- og tv-støttepulje, der har til formål at styrke kendskab og fællesskab på tværs af Rigsfællesskabet. 
  • 2 mio. kr. til styrkelse af "Media Literacy". 
  • 0,5 mio. kr. til analyse af politiske reklamer på forskellige platforme.