Børn i underholdningsbranchen

5. december 2018
Børn i underholdningsbranchen

Kulturminister Mette Bock opdaterer nu reglerne for indhentelse af børneattester, så der bliver mere klarhed om forpligtelser i blandt andet film-, tv- og underholdningsbranchen.

”Børn skal have ordentlige vilkår og optimal sikkerhed, når de arbejder i underholdningsbranchen og medvirker i film og tv-produktioner. Bekendtgørelsen sikrer, at der ikke er tvivl om, hvornår der skal indhentes børneattester,” siger kulturministeren.    

Den nye bekendtgørelse træder i kraft 1. januar 2019.    

Det store fokus på børn i underholdningsbranchen kommer blandt andet på baggrund af en undersøgelse fra Børnerådet og Skuespillerforbundet fra 2017, som medførte at SF fremsatte et beslutningsforslag om at forbedre arbejdsvilkårene for de mindreårige i underholdningsbranchen. Sideløbende har forbundet udarbejdet to standardkontrakter til brug for børns medvirken i henholdsvis teater- og film- og tv-produktioner. Kontrakterne indeholder de vilkår og de forhold, som efter DSF's opfattelse skal aftales, når man ansætter børn i branchen.