Børne- og ungebilletter bliver dyrere

13. marts 2019
Børne- og ungebilletter bliver dyrere

I slutningen af februar lancerede kulturminister Mette Bock sit udspil til en reform af scenekunstområdet. Her kunne man blandt andet læse, at Fredericia Teater, Randers Egnsteater, Vendsyssel Teater og Aveny-T står til at modtage en økonomisk håndsrækning – penge der tages fra formidlingsordningen – et tilskud, som især bruges til at nedbringe professionelle teatres billetpriser, så det gøres muligt for teatrene at give rabat til børn og unge. Ifølge udspillet til reform af scenekunstområdet er det planen at beskære formidlingsordningen med 18 procent når reformen er fuldt indfaset i 2023.

Tilskuddet, til at teatrene kan udbyde rabatbilletter til særlige grupper, er en væsentlig del af teatrenes økonomi. Især børneteatrene er helt afhængige af at kunne tilbyde billetter med rabat til børn og unge, skriver 67 brancheaktører, herunder den selvejende institution Scenit, i en pressemeddelelse.

Den allerstørste målgruppe er skoler og børneinstitutioner, som årligt køber 140.000 børn/unge billetter bare i Storkøbenhavn. Med tilskuddet i ryggen kan teatrene tilbyde skoler og børnehaver billetter helt ned til 40 kr. pr. stk. men med kulturministerens besparelse på tilskuddet til børn og unge på 15 kr. pr. billet, betyder det en prisstigning på op til 47 procent for billetter til skoler og børnehaver, når momsen er lagt oven i.

Børneteatrene frygter for konsekvenserne af det reducerede tilskud og om skoler og børnehaver bliver ved med at have råd til at tage børn og unge med i teatret.