Dansk Skuespillerforbunds indkomstundersøgelse

20. februar 2017
Dansk Skuespillerforbunds indkomstundersøgelse

Dansk Skuespillerforbunds medlemmer tjener i gennemsnit 326.800 kr. om året. Det viser en undersøgelse, som Kaas & Mulvad har lavet for Dansk Skuespillerforbund på baggrund af data fra Danmarks Statistik. 

Men gennemsnittet dækker over store forskelle. Fx tjener skuespillere i gennemsnit 340.200 kr. om året, mens musicalperformeres gennemsnitlige årsindtægt lander på 195.200 kr. om året. 

Formand Katja Holm udtaler: ”Jeg tror, at det kommer bag på mange, at de medlemmer, vi repræsenterer, ikke generelt har en højere indtægt set i lyset af, hvor eksponerede og vigtige de er for os alle. Vi bliver ganske enkelt nødt til at prioritere investeringerne i kunsten højere, end vi gør i dag. Og derudover finder jeg det bemærkelsesværdigt, at musicalperformerne, der er med til at sælge mange billetter, er så lavt lønnet.” 

Det ser også grelt ud, hvis man sammenligner mandlige og kvindelige skuespilleres løn. Mens mandlige skuespillere i gennemsnit tjener 398.500 kr. om året, er det tilsvarende tal for kvindelige skuespillere 282.500 kr. Det svarer til en forskel på over 9.000 kr. om måneden. 

Formand Katja Holm er forbløffet over den store forskel. "Undersøgelsen viser ikke, hvorfor tallene ser ud som de gør, men jeg er overbevist om, at der er flere forskellige årsager. Dels er der flere roller skrevet til mænd, og derfor har mænd generelt mere arbejde end kvinder. Dels er jeg overbevist om, at kvinder generelt ender med at få en lavere løn end deres mandlige kollegaer. Det kan der igen være mange grunde til, men faktum er, at der er alt for stor forskel på kvinders og mænds indkomst i vores branche, og derfor bliver vi nødt til at diskutere med arbejdsgiverne, hvordan vi kan ændre det." 

Du kan læse den generelle undersøgelse her. Og tallene splittet op på faggrupper og køn her