Streamingtjenester skal også betale for rettigheder

24. oktober 2018
Nikolaj Scherfig, Benjamin Boe Rasmussen og Christina Rosendahl.Nikolaj Scherfig, Benjamin Boe Rasmussen og Christina Rosendahl.

Streamingtjenesternes buy-out model underbyder det danske marked og truer med at undergrave hele det velfungerende øko-system, der danner grundlag for produktion af dansk tv og film. Desuden er buy-out en voldsomt dårlig forretning for de medvirkende i forhold til, hvis de blev betalt efter den danske rettighedsmodel.

Det er baggrunden for, at Dansk Skuespillerforbund sammen med kunstnerforbundene Danske Filminstruktører og Dramatikerforbundet nu er gået til streamingtjenesterne med et krav om, at de skal respektere den danske rettighedsmodel, og at alle aftaler skal være en del af den. Det skal bl.a. sikres ved, at alle aftaler bliver forhandlet igennem forhandlingsfællesskabet Create Denmark.

”Streamingtjenesterne skal selvfølgelig have mulighed for at lave en ordentlig forretning, men de skal betale, hvad det koster, og de skal respektere det system, vi har i Danmark. Vores system bygger på, at man kan producere for en relativ lav betaling, men til gengæld får vi alle del i indtjeningen. Hvis vi accepterer deres model, risikerer vi, at indtjeningen fra de danske produktioner forsvinder ud af landet”, siger Skuespillerforbundets Benjamin Boe Rasmussen.

Fælles om succes og risiko i dansk produktion

Streamingtjenesternes buy-out model er problematisk, fordi den køber alle parter ud af en produktion up front, og dermed indkasserer tjenesterne selv hele den indtjening, produktionen giver, når produktionen efterfølgende bliver brugt.

Kunstnerforbundene ønsker i fællesskab at skabe sikkerhed for to elementer:
Dels at skabende og udøvende kunstnere honoreres ekstra, hvis produktionerne bliver en succes, og dels at en del af succesen bliver geninvesteret i nye danske produktioner, som det sker i branchen i dag.
”Hvis vi som i dag er fælles om succes og risiko, løber vi en kollektiv risiko og det er grundlæggende et sundt princip, der i årevis har udgjort en grundsten i økosystemet for dansk indholdsproduktion. Selvom der i disse dage laves gode danske produktioner af streamingtjenesterne, så er eksempelvis Netflix som udgangspunkt ikke sat i verden for at tækkes et dansk publikum, men derimod et globalt. Det tydeliggøres for eksempel af streamingtjenestens motto; Local productions for a global audience,” siger Christina Rosendahl, formand i Danske Filminstruktører.

Buy-out model kan give markant lavere indtjening
Flere sammenligninger viser, at buy-out modellen ender med at belønne de danske medvirkende langt mindre, end den danske rettighedsmodel.

”Streamingtjenesternes buy-out model tilgodeser slet ikke den mulige betaling danske manusforfattere, skuespillere og instruktører er vant til at få efter den nuværende danske rettighedsmodel. Hvis vi accepterer streamingtjenesternes vilkår, risikerer vi en fremtid med markant lavere samlet indtjening. Det kan vi ikke gå med til,” siger Nikolaj Scherfig, formand i Danske Dramatikere.

Forbundenes beslutning om at stille krav til streamingtjenesterne i fællesskab kommer efter længere tids frugtesløse forhandlinger.

”Streamingtjenesterne har hidtil stået benhårdt på kravet om buy-out og har ikke været interesseret i at tale med os. Men vi i håber og tror på, at vi i fællesskab har styrken til at flytte dem,” siger Benjamin Boe Rasmussen og tilføjer:

”Vi må ikke glemme, at det rent faktisk allerede er lykkedes for vores kolleger i USA, Australien og England at forhandle sig frem til aftaler med streamingtjenesterne, som respekterer deres virkelighed.”