Kære Medlemmer af DSF

20. september 2018
Kære Medlemmer af DSF

Det er kommet os for øre, at der har været en debat om vores Mangfoldighedsprojekt på Jeres Facebookside. Da vi ikke har adgang til siden, ved vi ikke, hvad der har været skrevet, men vi er blevet opfordret til at lave et skriv i den anledning til Jer.

Mangfoldighedsprojektets mål er at sætte fokus på at skabe en større mangfoldighed i dansk film og tv. Vi har brug for at gøre opmærksom på de mange muligheder, vi har blandt danske skuespillere med anden etnisk baggrund end dansk. Det er stadig ikke almindeligt at caste med stor diversitet. At ændre vanetænkning tager tid.

Udgangspunktet for workshoppen er, at producenter, instruktører, manuskriptforfattere, castere og skuespillere alle er særlige vigtige aktører i castingprocessen, og vi har derfor også valgt at invitere kommende manuskriptforfattere fra Super 16 til at skrive almengyldige manuskripter til workshoppen, samt invitere to velfunderede instruktører til at deltage. Vi vil filme undervejs, og det filmede materiale vil efterfølgende kunne bruges i showreels.

Det er i mødet vi bygger bro og workshoppen skal fungere som øjenåbner for branchen og skabe mulighed for at mangfoldigheden kommer til udtryk, også i danske film. 

Endvidere afsluttes mangfoldighedsprojektet med et seminar på Det Danske Filminstitut, hvor hele branchen inviteres til en debat om ’Mangfoldighed i dansk film og tv i et fremtidigt perspektiv’.

På projektets vegne,
Projektansvarlig Gitte Vaaben