Kreative erhverv kan løfte Danmarks vækst

19. november 2018
Kreative erhverv kan løfte Danmarks vækst

Kreative erhverv, som for eksempel film, tv-serier, design, mode, musik, spil og arkitektur, kan løfte Danmarks eksport med 50 %, og det er et potentiale, der bør udnyttes. Sådan lyder opfordringen fra Vækstteamet for kreative erhverv, der nu har udarbejdet 21 anbefalinger til regeringen.

Der er en stigende efterspørgslen efter kreative kompetencer på verdensplan , blandt andet fordi, de kan bygge bro mellem teknologi og menneskelig adfærd. Kreative produktioner som design, fortællinger, lys, lyd, billeder skaber anvendelige løsninger, som taler til forbrugerens værdier og følelser. For at få udbytte af de danske kreative erhverv skal vilkårene for de kreative virksomheder og ildsjæle forbedres. Vækstteamet peger på fem indsatsområder:

  • Bedre adgang til kvalificeret arbejdskraft, bl.a. ved at etablere iværksætter- og innovationsmiljøer hvor virksomheder, studerende og forskere kan samarbejde om nye forretningsmodeller og løsninger.
  • Bedre adgang til risikovillig kapital til nye og digitale forretninger, nye metoder til risikoberegning og mulighed for at opskalere flere kulturevents.
  • Innovative udviklingsmiljøer skal sikres gennem et bedre samspil mellem offentlig og privat og klyngerne i de kreative erhverv skal samles.
  • En mere effektiv håndhævelse af immaterielle rettigheder - når det er nemt at være digital tyv i Danmark, afholder det virksomheder fra at investere.
  • Øget international synlighed og eksport, bl.a. via en fælles fortælling om Danmarks kreative DNA, styrket eksporthjælp og produktionsrabatter for film, efterproduktion, animation mv.

Læs Vækstteamets rapport og 21 anbefalinger her.