Kultur har afgørende værdi for danskerne

6. marts 2019
Kultur har afgørende værdi for danskerne

Kulturoplevelser er berigende og debatskabende. De gør lokalområder mere attraktive, giver et fællesskab og understøtter børns faglige læring – og så skal de i høj grad finansieres af det offentlige. Det mener et markant flertal af danskerne ifølge en ny analyse 'Mellem ballet og biografer – kultur ifølge danskerne', som Tænketanken Mandag Morgen har gennemført på vegne af Altingets kulturpolitiske netværk.

En række af rapportens resultater slår fast at,

  • 74% af danskerne vil gerne lære noget nyt om verden, når de deltager i en kulturel oplevelse
  • 63% er enige i, at kulturoplevelser er med til at sætte fokus på vigtige emner i den offentlige debat
  • 63 % af danskerne er enige i, at lokale kulturoplevelser styrker deres tilknytning til deres lokalsamfund
  • 80% mener, at kunst- og kulturoplevelser i barndommen bidrager til at understøtte børns faglige læring
  • 55% af danskerne er mest enige i, at det offentlige skal finansiere en stor del af kunst- og kulturlivet

Analysen viser også, at danskerne særligt vægter skuespil, musicals, dans, ballet og opera højt, når de skal vurdere, hvad der er de vigtigste kulturtilbud.

Et flertal af danskerne mener at, et stærk kulturliv er en del af det grundlag, samfundet er bygget op, og at det derfor er nødvendigt, at det offentligt er med til at finansiere en stor del af kunst- og kulturlivet.

Tidligere undersøgelser har blandt andet vist, at danskerne på den ene side er storforbrugere af kultur – de største i Europa ifølge Eurostat – mens de på den anden side nedprioriterer kulturområdet, når det holdes op imod andre velfærdsområder som eksempelvis sundhed og uddannelse. Analysen 'Mellem ballet og biografer – kultur ifølge danskerne', som Dansk Skuespillerforbund også har bidraget til, har således haft til formål at se nærmere på kulturen på kulturens egne præmisser: Kulturen, som den tager sig ud i lokalsamfundene, som fundament for velfærdsstaten og som nødvendig for sammenhængskraften i samfundet.  

Om undersøgelsen

Undersøgelsen er gennemført som et webbaseret survey, og indsamlingen er foregået i perioden 6. dec. 2018 til 7. jan. 2019. Der er indsamlet i alt 2.000 besvarelser blandt danskere i alderen 18-75 år. Læs den her