LO og FTF fusionerer

13. april 2018
LO og FTF fusionerer

To tredjedele af de stemmeberettigede i både LO og FTF har i dag stemt for en storfusion mellem hovedorganisationerne LO og FTF. Fusionen skal efter planen føre til en ny, stor hovedorganisation med virkning fra 1. januar næste år.

Ja til fusionen betyder samtidigt at LO og FTF vil blive nedlagt til fordel for den nye hovedorganisation.

Bente Sorgenfrey, formand for FTF har udsigt til at blive næstformand, mens LO's formand Lizette Risgaard, ifølge iagttagere, vil blive formand i den nye organisation.

Resultatet af de to afstemninger er frugten af fem års arbejde i LO og FTF med at skabe opbakning til en ny organisation. Tanken med at sammenlægge sekretariaterne i de to organisationer er, at lønmodtagernes faglige organisationer, hvoraf mange har mistet store medlemsskarer over en længere årrække, vil stå stærkere over for politikerne og i den offentlige debat.

Formand Katja Holm siger:

”Vi er glade for fusionen. En samlet fagbevægelse kan stå stærkere på politiske områder såsom dagpenge, beskæftigelse, uddannelse og ligeløn. Men vi har også været blandt skeptikerne og derfor satser vi på, at fusionen ikke betyder, at de små forbund drukner, men fortsat vil blive hørt. Her er DSF særligt optaget af det atypiske arbejdsmarked, som vi mener er vigtigt at have fokus på.”

Fusionen betyder, at LO lukker som selvstændig organisation efter 110 år, mens FTF nåede at få 65 år som hovedorganisation.