Medie- og filmpolitisk oplæg fra Filminstituttet

7. februar 2018
Medie- og filmpolitisk oplæg fra Filminstituttet

Den digitale udvikling har forandret den måde, som vi ser film og andre fortællinger i levende billeder på. Det Danske Filminstitut peger med sit netop offentliggjorte 'Medie- & filmpolitisk oplæg 2019-2022' på en række indsatsområder som svar på de udfordringer, dansk film står over for.

  • Fleksibilitet og øget støtte til fiktionsfortællinger
  • Fleksibilitet i støtten til dokumentarfilm og -serier
  • Økonomisk styrkelse af Public Service Puljen, der fastholdes som selvstændig ordning
  • Etablering af en ny børn og unge-pulje
  • Sikring af filmhistorier fra hele landet og for alle
  • Styrket filmformidling
  • Digitalisering og tilgængeliggørelse af filmarven

Samlet foreslår Filminstituttet, at støtten til dansk indholdsproduktion øges med 250 mio. kroner, som skal finansieres af bidrag fra streamingtjenester, omlægning af licensmidler og via finansloven.

Download hele oplægget nederst i artiklen ved at følge dette link