Medieudspil med privatisering og besparelser

5. april 2018
Medieudspil med privatisering og besparelser

Færre DR-kanaler, salg af 40 procent af TV 2 og besparelser på Radio 24syv. Men også en seksdobling af Public service-puljen, en ny tv-kanal med kultur og musik og en DAB-radiokanal med klassisk musik og kulturformidling.  

Det er hovedpunkterne i regeringens medieudspil, som kulturminister Mette Bock præsenterede torsdag eftermiddag. 

Det nye medieforlig, som skal løbe fra 2019 til 2023, fokuserer på fire områder: Balancen mellem den ældre og yngre generations medieforbrug, balancen mellem statsejede og private medier, balancen mellem gamle og nye medier og balancen mellem landsdækkende og regionale/lokale medier.

Blandt de mest markante ændringer er, at den statslige finansiering af DR bliver skåret med 20 procent over fem år. Det betyder, at mindst to af de seks kanaler skal lukkes. Fremover skal DR’s indhold også i større grad være tilgængeligt på andre mediers platforme mod betaling. 

TV 2 har udsigt til, at foreløbigt 40 procent af virksomheden skal sælges, på sigt mere. TV 2 skal fortsat være pålagt public service-forpligtelser. Samtidig er der lagt op til, at TV 2-regionerne skal spare to procent om året de næste fem år. 

Både DR's og TV 2's nuværende forpligtelse til at købe dansk film bliver ophævet, men den øvrige filmstøtte bliver forhøjet med i alt 120 millioner kroner årligt. 

Støtten til Radio24syv står til til at blive skåret ned med en tredjedel, når kanalen bliver genudbudt i efteråret 2019. Som et plaster på såret får en kommende ejer lov til at tjene penge på reklamer. 

Regeringens udspil lægger til gengæld op til, at vi både får en ny tv-kanal med kulturindhold og folkeoplysning samt en ny DAB-radiokanal med klassisk musik og kulturformidling. 

Og endelig forhøjes Public service-puljen i løbet af forligsperioden fra 35 mio. kr. årligt til 220 mio. kroner årligt. Forhøjelsen skal understøtte privat-produceret indhold til alle platforme, og fremover vil alle platforme (dog ikke print) med audiovisuelt indhold kunne få støtte. Foruden drama, dokumentar og børne- og ungdomsprogrammer vil dansk kulturindhold i fremtiden også kunne få støtte. Ansøgerne skal dog selv bidrage med mindst 50 procent af produktionsomkostningerne. 

Formand Katja Holm anerkender, at der er flere spændende og positive nyheder i udspillet, ikke mindst en ny tv-kanal og en ny radiokanal om kultur.

"Og jeg anerkender virkelig også ministerens grundlæggende ønske om diversitet og mangfoldighed i mediebilledet. Jeg er også helt enig i, at danskerne har krav på, at den måde, vi bruger vores public-service-midler på skal følge med seerne ind i et nyt årtusinde. Men desværre ændrer det ikke på, at medieudspillet samlet set vil skære ned på dansk public service. Det er farligt i en tid, hvor vi i forvejen kæmper med både fake news og med en manglende forståelse for kulturens betydning. Det er naivt at tro, man kan få bedre kvalitet for færre penge. Den logik håber jeg, politikerne vil tage med sig, nu forhandlingerne skal i gang," siger hun.

Forhandlingerne om medieforliget bliver indledt i næste uge, og det står fortsat fast, at man kun kan være med ved bordet, hvis man accepterer besparelsen på 20 procent af DR. 

Du kan læse hele medieudspillet her