Ny scenekunstreform på plads

21. marts 2019
Ny scenekunstreform på plads

De tre jyske egnsteatre Fredericia Teater, Vendsyssel Teater og Randers Egnsteater, der i de senere år har haft et godt tag i publikum, belønnes nu med et permanent løft på 10,5 mio. kr. årligt. Samtidig får Baggårdteatret i Svendborg og Aveny-T på Frederiksberg henholdsvis 3 mio. kr. og 8 mio. kr. de næste fire år til at styrke deres profiler rettet mod det yngre publikum under 25 år. 

Det er nogle af hovedpointerne i den brede scenekunstreform, som kulturminister Mette Bock (LA) kunne præsentere onsdag aften. Alle partier på nær Enhedslisten og Alternativet er med i aftalen.

Formand Benjamin Boe Rasmussen siger:

”Branchen er ved, at køre træt i puljer så det at man nu bruger udviklingspuljen til at give mere stabile rammer til egnsteatrene er virkelig godt. At man også minimerer skaderne fra besparelsen på formidlingsordningen er sindssygt vigtigt, så børneteatrene og børne- og ungebilletter ikke bliver ramt. At man så rammer de voksne gør desværre teatret mere elitært og mindre folkeligt. Og det er synd, når vi lige har set i den nye analyse af danskernes kulturforbrug, at scenekunsten er en virkelig stor del af danskernes kulturelle identitet."

Den såkaldte formidlingsordning, som understøtter rabatbilletter til voksne og børn landet over, bliver beskåret med 9 mio. kr. over de næste fire år, men bliver til gengæld justeret i forhold til regeringens oprindelige udspil, således at det ikke påvirker de tilskud, der udløses ved salg af børne- og ungdomsbilletter. Det har blandt andet været et afgørende punkt for særligt Socialdemokratiet og SF.

Foruden den føromtalte formidlingsordning hentes pengene fra en udviklingspulje på 33 mio. kr. fra den seneste finanslovsaftale, men også i en reducering i budgettet til Det Københavnske Teatersamarbejde (KbhT), der ellers stod til lukning i regeringens oprindelige udspil. Partierne anerkender KbhTs resultater med at effektivisere organisationen og samarbejdet mellem teatrene i KbhT og er enige om, at samarbejdet kan fortsætte med færre administrative udgifter end hidtil. Derfor reduceres KbhT-bevillingen med 1,5 mio. kr. i forbindelse med finansloven 2020.

"Alt i alt er det positivt, at der fra politisk side er ved at komme en forståelse for, at rammer er vigtigere end puljer og at teater er en del af børns dannelse. Jeg vil stadig gerne invitere til at branchen kan være med til at kigge på hvordan de midler der er i systemet kan fordeles eller bruges på en bedre, mere effektiv og mindre teknokratisk måde", siger Benjamin Boe Rasmussen. 

Læs hele aftalen her.