Nye dagpengeregler for freelancere

2. oktober 2018
Nye dagpengeregler for freelancere

Fra 1. oktober træder nye dagpengeregler i kraft, der skal gøre det lettere for selvstændige og freelancere at få dagpenge. De nye regler skal gøre dagpengesystemet mere fleksibelt og tilpasse det til de nye tendenser på arbejdsmarkedet, hvor flere og flere ansættes på kortere kontrakter. 

Hidtil har skuespillere, musikere og andre freelancere været betragtet som selvstændige, der arbejde for egen regning og risiko. Men de nye regler indebærer blandt andet, at alle indtægtskilder, som bliver registreret hos SKAT, medregnes i dagpengeoptjeningen. Det betyder, at man nu kan have mange forskellige typer beskæftigelse, uden det påvirker ens dagpengevilkår. Der bliver i langt højere grad lagt vægt på faktuelle oplysninger i stedet for skøn hos den enkelte sagsbehandler.

Med de nye dagpengeregler har ledige også mulighed for at oprette deres eget firma og derved have en selvstændig bibeskæftigelse i dagtimerne, mens de modtager dagpenge. Noget der tidligere har været bandlyst. Man skal dog være opmærksom på, at man kun kan drive selvstændigt erhverv som bibeskæftigelse i 30 uger – en periode der før gik op til 78 uger. Efter de 30 uger skal man enten overdrage eller lukke sin virksomhed for fortsat at modtage dagpenge. Hvis man vælger at lave  selvstændig bibeskæftigelse, skal man være opmærksom på, at man samtidigt bruger af de 30 uger med supplerende dagpenge. Dette kan dog forlænges i et begrænset omfang, hvis man reducerer aktiviteterne til såkaldt fritidsbeskæftigelse (eksempelvis undervisning på aftenskoler, privatelever, foredrag, koncerter, oplæsning m.v.). Dette betyder, at man skal afmelde CVR-nummeret, ikke være momspligtig og indtægten må ikke overstige 50.000 kroner om året.

Til gengæld indebærer de nye regler, at man godt må have intentioner om at gøre ens selvstændige bibeskæftigelse til hovedbeskæftigelse på sigt. Noget der ikke tidligere var muligt.

De nye regler gør det også nemmere for selvstændige med eget firma at få adgang til dagpenge, fordi det bliver lettere at dokumentere lukning af firmaet. Det kan nu gøres med et klik på www.virk.dk samt indhentelse af ophørserklæring fra SKAT. Her skal man dog være opmærksom på venteperioden, som kan vare op til 2 måneder, hvis ikke man kan få ophørserklæringen fra SKAT i tide.