Nyt scenekunstudspil

21. februar 2019
Nyt scenekunstudspil

Regeringen og kulturminister Mette Bock er klar med et scenekunstudspil, hvor blandt andet fire teatre får et økonomisk løft på 3 mio. kr. årligt. Tilskudsordningen for de store teatre i hovedstaden skal forenkles, og 33 mio. kr. er øremærket til en ny udviklingspulje.  

I udspillet foreslås det blandt andet, at 9 mio. kr. øremærkes årligt til Fredericia Teater, Randers Egnsteater og Vendsyssel Teater og 3 mio. kr. til Aveny-T. Derudover foreslår kulturministeren at nedlægge Det Københavnske Teatersamarbejde. Dermed frigøres 2,6 mio.kr. til andre initiativer. Det er tanken, at de fire teatre i teatersamarbejdet fremover får større frihedsgrader og et større selvstyre i forhold til deres drift.  

33 mio. kr. skal øremærkes til en ny udviklingspulje, som skal sikre et bedre samarbejde mellem teatrene og længere levetid til forestillingerne.  

"Jeg er glad for, at ministeren sætter fokus på udvikling, samarbejde, selvstyre for teatrene og en længere levetid til succesfulde forestillinger. Men en reform er det strengt taget ikke. Der bliver ikke investeret i scenekunst, der bliver ”kun” flyttet penge. Igen," siger formand Benjamin Boe Rasmussen og fortsætter

"Det er dejligt, at teatrene i Randers, Vendsyssel, Fredericia og Aveny-T løftes. Og jeg er sindssyg glad for, at børneteatrenes støttestruktur tilsyneladende forenkles og teaterforeningerne fredes. Det sidste er godt for de byer, som ikke har deres egen scene. Men jeg kunne godt tænke mig en ÆGTE reform, hvor politikerne og aktørerne sammen støbte grundpillerne til fremtidens scenekunst.”

I udspillet kan man også læse, at regeringen foreslår en reduktion af formidlingsordningen. Staten yder igennem ’Formidlingsordningen’ ca. 75,0 mio. kr. årligt støtte til reduktion af teaterbilletpriser. Regeringen foreslår at finansiere dele af ovenstående merudgifter (bl.a. til de tre jyske teatre og til Aveny-T) med en reduktion af formidlingsordningen på 9,6 mio. kr. årligt, når ændringen er fuldt indfaset. Statens tilskud til producerende teatre vil med forslaget blive reduceret med 11-15 kr., per billet, som teatrene yder rabat på. Det betyder, at teaterbilletter bliver dyre.  

”Bliver regeringens udspil ført ud i livet, rammer det både de små teatre og publikum! Ønsket om et bredt publikum bliver udfordret af besparelsen på formidlingsordningen. Det står klart, når man her skærer i publikumsgrundlaget. Vi ønsker, at teatrene får brede faste rammer for deres produktionsvirksomhed. Situationen er nu at mange teatre – store som små – overpræsterer i forhold til deres budgetter. Der bliver løbet meget langt på literen ude på teatrene for publikums skyld og fordi vi elsker det, vi laver. Men det betaler jo ikke vores medlemmers husleje," siger formanden.

Finansieringen af de foreslåede ændringer sker inden for den eksisterende økonomiske ramme på finansloven til scenekunstområdet, som udgør ca. 1,2 mia. kr. årligt. Der tilføres altså ikke flere penge til scenekunstområdet.    

De politiske forhandlinger begynder i denne uge.  

Du kan læse hele regeringens scenekunstudspil her.