Rundspørge: Stadig problemer med sexchikane

9. oktober 2018
Rundspørge: Stadig problemer med sexchikane

Du er måske en af dem, som i sommer svarede på den lille brancheundersøgelse om psykisk arbejdsmiljø i film- og tv branchen , som konsulentfirmaet Hartmanns A/S gennemførte i samarbejde med Producentforeningen.

Undersøgelsen dækker ansatte, freelancere og studerende inden for en række forskellige fagområder i branchen og havde særlig fokus på magt og krænkelser i kølvandet på #MeToo-bevægelsen.

Kun i  alt 221 respondenter deltog i rundspørgen, og det er ikke til at se, hvor mange af dem, der er medlemmer af DSF. Men den kan ikke destomindre give et fingerpeg om tingenes tilstand.
 
Særlig interessant kunne undersøgelsen vise at:

  1. 40,5 % har en generel oplevelse af, at seksuel chikane delvist, i høj grad eller i meget høj grad er et problem i branchen
  2. Næsten 50 % af alle adspurgte oplever kun delvist, i lav grad eller meget lav grad at kunne gribe ind over for uønskede handlinger af seksuel karakter
  3. Hver femte oplever kun i meget lav grad at andre i branchen griber ind over for uønskede handlinger af seksuel karakter
  4. 22 % oplever i meget lav grad at ledere i branchen griber ind over for uønskede handlinger af seksuel karakter
  5. Kun 10 % af de adspurgte kvinder oplever slet ikke at seksuel chikane er et problem i branchen
  6. Kun 9,1 % af alle studerende oplever slet ikke at seksuel chikane er et problem i branchen
  7. Højrisikogråzoner i branchen er bl.a. undervisningsmiljøet, castings, på optagelse, under prøver samt i kulissen
  8. 20,4 % af alle adspurgte mener ikke, at seksuelle krænkelser er et problem i branchen.