Salg af sommerhuse

15. februar 2019
Sommerhuset i SaunteSommerhuset i Saunte

I seneste nummer af Sceneliv er der en salgsannonce for DSF’s sommerhuse i Saunte og Lønstrup. Det har overrasket mange medlemmer og flere har efterspurgt en begrundelse for salg af husene.  

Bestyrelsen er bestemt også kede af, at det desværre er nødvendigt at sælge sommerhusene.

Sommerhusene er ejet af en fond, som kører med underskud. Både revisionen og Civilstyrelsen har påpeget, at det ikke er lovligt at en fond kører med underskud.  

Revisionen gjorde os opmærksom på problemet for flere år siden. I 2013 gennemførte vi en analyse af fondens økonomi, og den viste, at fonden manglede ca. 0,5 mio. kr. årligt for at løbe rundt. På den baggrund blev der igangsat en lang række initiativer: lejen blev sat op, vi forsøgte at langtidsudleje husene om vinteren (det lykkedes delvist i Lønstrup), og vi kontaktede en række andre fagforeninger for at høre, om de var interesserede i et samarbejde. Det var de desværre ikke. Tværtimod er der flere andre fagforeninger, der også har solgt eller er i gang med at sælge deres sommerhuse.

Vi undersøgte ligeledes, om det ville muligt at udleje sommerhusene til andre, evt. via et udlejningsbureau, men det må vi ikke.  

I november 2015 så bestyrelsen sig nødsaget til at sætte de 4 huse i Marielyst til salg, og salget blev endeligt godkendt af myndighederne i 2016. Salget af husene i Marielyst har imidlertid ikke løst det grundlæggende problem: at fonden ikke løber rundt. Derfor har bestyrelsen desværre ingen andre muligheder end at sælge husene i Saunte og Lønstrup.  

Når husene er solgt og fonden nedlagt håber vi, at vi vil stå tilbage med en sum penge, som vi kan anvende til andre ferieformål – det glæder vi os til.  

Medlemmer er velkomne til at kontakte forbundet, hvis man er interesseret i at købe et af husene.