Talentindsats for kunstarterne

17. april 2018
Foto: Bjarke ØrstedFoto: Bjarke Ørsted

Kulturminister Mette Bock vil have gang i udviklingen af unge talenter inden for både musik, billedkunst, film, teater og dans.

I sportens verden har man længe udviklet unge talenter igennem Team Danmark, og nu vil regeringen gøre noget tilsvarende på kulturens område.

I går præsenterede kulturministeren sit nye initiativ, hvor der allerede fra i år oprettes en talentkommuneordning for kommuner, som har udformet en strategi for talentudvikling inden for musik, dans, teater, billedkunst og forfattervirksomhed. Hertil kommer også et karriereprogram, som skal støtte unge kunstneriske talenter, som har færdiggjort deres kunstneriske uddannelser, eller autodidakte kunstnere, som skal være fyldt 30 år.

Der afsættes 8,5 mio. kr. til styrkelse af lokale talentmiljøer i hele landet og 4 mio. kr. årligt til et karriereprogram for unge kunstnere. Udvælgelsen af unge kunstnere til karriererprogrammet sker via et tværfagligt udvalg under Statens Kunstfond. Slot- og Kulturstyrelsen fordeler midlerne til lokale talentmiljøer. Puljer med kriterier forventes at blive udmeldt i løbet af foråret.