Teater-overenskomster formelt godkendt

19. december 2018
Teater-overenskomster formelt godkendt

Overenskomsterne for Den Jyske Opera, Landsdelsscenerne og de større københavnske teatre, som blev vedtaget på den ekstraordinære generalforsamling 12. juni 2018, er nu formelt godkendt af Moderniseringsstyrelsen.  

Det betyder, at de nye overenskomster for Folketeatret og de andre teatre under Det Københavnske Teatersamarbejde (Betty Nansen Teatret, Nørrebro Teater samt Østerbro Teater), Landsdelsscenerne (Aarhus Teater, Aalborg Teater og Odense Teater) og Den Jyske Opera nu er gældende.  

Det betyder samtidig, at der vil være en efterregulering af lønnen på alle de nævnte teatre – såfremt man er indplaceret på skalatrin – idet man skal følge de nye lønkort. 

For landsdelsscenerne vil det også betyde en efterregulering af pensionen, idet der skal betales 15 procent i pension (i stedet for 14 procent).  

Efterreguleringen vil ske automatisk, men I bedes holde øje med, at I modtager det.  

I kan læse mere om ændringerne i forhandlingsprotokollaterne på hjemmesiden under de pågældende teatre.  

De nye overenskomster betyder blandt andet, at det ikke længere vil være muligt at indskrive prolongation i kontrakterne (dog er muligheden bevaret for Folketeatrets turnevirksomhed).  

Som talsperson på Folketeatret, Betty Nansen Teatret, Nørrebro Teater samt Østerbro Teater, vil man være berettiget et månedligt tillæg på minimum 500 kroner for arbejdet – valget af talspersonen foretages blandt de organiserede medarbejdere med mindst 6 måneders anciennitet (hvis det er muligt i forhold til sammensætningen af castet). Både teatret og forbundet skal gøres bekendt med valget.  

Når de renskrevne overenskomster foreligger, vil forhandlingsprotokollaterne bliver erstattet af disse.  

Såfremt det giver anledning til spørgsmål, er man meget velkommen til at kontakte forbundets jurister.

 
shemaleup.net