Teatre fritages for selskabsskat

18. maj 2017
Teatre fritages for selskabsskat

Kulturministeriet skriver i en pressemeddelelse at de selvejende teatre fremover sikres en skattefritagelse af deres overskud, som de dermed får større frihed til at disponere over.    

”Allerede fra næste år får teatrene det lettere, når de slipper for at betale skat af deres overskud. Dermed opfylder vi et stærkt ønske hos teatrene, som fremover vil kunne bruge hele deres overskud til at udvikle deres tilbud og til at skabe nye forestillinger de efterfølgende år. Skattefritagelsen betyder også, at det i endnu højere grad vil kunne betale sig for teatrene at skabe et overskud, som de selv vil kunne disponere 100 % over.” siger kulturminister Mette Bock.

Formand Katja Holm hilser lovforslaget velkomment og siger: ”Jeg er utrolig glad for at teatrene får friere hænder. At disponere over eget overskud giver luft til teatrene, så de kan arbejde til glæde og gavn.” 

Skattefritagelsen finansieres ved at reducere bevillingerne til de grupper af teatre, som kommer til at nyde godt af skattefritagelsen, med 0,3 % om året. Privatejede teatre, som udlodder overskud til deres ejere, vil fortsat skulle betale skat af overskuddet.

Skatteministeren fremsætter lovforslaget i efteråret 2017, så ændringen får virkning for teatrene fra 1. januar 2018