Teatre skal lære publikum at kende

13. marts 2018
Foto: Lars KrabbeFoto: Lars Krabbe

Kulturminister Mette Bock (LA) afsætter 8,5 mio. kroner til et treårigt projekt, der skal åbne scenekunsten for et bredere publikum, skriver Berlingske.  

Trods tidligere fokus på sagen, hvor hvert teater for sig har kæmpet for at få et større, bredere og mere trofast publikum, har der ikke været en samlet strategi for både at opsamle, evaluere og dele erfaringerne. Nu har kulturministeren afsat 8,5 mio. kroner til et treårigt projekt med det håbefulde navn Applaus, der skal åbne teatrene for flere borgere.

”Med Applaus vil teatrene både få ny viden og konkrete redskaber, der kan gøre dem endnu mere attraktive for de mange teaterglade danskere og samtidig hjælpe med at tiltrække nye publikummer,” siger hun til Berlingske.  

Projektet består af to dele. Dels skal der indsamles teoretisk viden fra såvel danske som internationale undersøgelser og teatrenes egne praktiske erfaringer, som efterfølgende bliver genstand for en samlet evaluering. Og dels skal resultatet af det arbejde formidles tilbage til branchen.  

Ifølge Berlingske er planen også at iværksætte en ny, stor publikumsundersøgelse, der går dybere og bredere end for eksempel Danmarks Statistiks kulturvaneundersøgelser har gjort. Tanken er, at kortlægge befolkningen både i de større byer og i provinsen, for at finde frem til, hvem der er kernepublikum og hvem der slet ikke kommer i teatret – og ikke mindst hvorfor. En del af pengene skal også gå til en pulje, der kan deles ud til aktører, som ønsker at eksperimentere med nye måder at nå nye publikumsgrupper.  

Senere på ugen vil kulturministeren fremlægge sine samlede visioner for scenekunsten.