Ti punkter kulturministeren vil ændre

8. marts 2017
Foto: Lars KrabbeFoto: Lars Krabbe

Kulturminister Mette Bock (LA) siger i et interview med Berlingske, at hun er klar med en plan, der varsler reformer af kulturlivet på ti forskellige områder.

Kulturministerens punkter handler bl.a. om at give statsstøttede institutioner større handlefrihed. Hun vil prioritere elite og vækstlag samt motivere fonde og civilsamfund til at bidrage med mere. "Vi har en lang tradition for at bruge den statslige kulturstøtte på en bestemt måde. I en tid, hvor der ikke tilflyder kulturområdet flere penge, skal vi måske til at gøre tingene på en lidt anden måde," siger Mette Bock til Berlingske.

Formand Katja Holm siger: "Jeg ser positivt på kulturministerens udmelding. Det vidner om, at hun tager sit område alvorligt og jeg er bestemt interesseret i, at høre hendes tanker om scene- og filmkunsten. Det er naturligvis afgørende, at en institution som DR fortsat kan producere tv-dramatik og børne- og unge tv på et højt kunstnerisk niveau."

Scenekunstområdet bliver taget under behandling til efteråret.

Kulturministeren vil i 2017 og 2018 præsentere en række kulturpolitiske udspil. Reformplanen inkluderer blandt andet følgende initiativer:

 

  • Ændring af bygningsfredningsloven. Loven om fredede bygninger skal laves om. Unødvendige regler for fredede bygninger, hvor der ikke er vigtige ting at beskytte, skal fjernes.
  • Mediepolitisk aftale skal afsluttes inden 2018. Ministeren vil slanke DR og nedsætte licensen.
  • Privatisering af TV2. Forberedelserne påbegyndes i år.
  • Modernisering af museernes tilskudssystem. Der er stor forskel på, hvor meget de enkelte museer får i statsstøtte. Tidligere kulturminister Bertel Haarder (V) har talt om at indføre en taxametermodel.
  • Styrket international antidoping-indsats og styrket indsats mod matchfixing.
  • Reform af scenekunstområdet. Blandt andet ny tilskudsstruktur. Påbegyndes i efteråret.
  • Analyse af de kunstneriske uddannelser. Arbejdet skal være afsluttet i efteråret.
  • Folkeuniversitet – analyse med henblik på ny struktur. Arbejdet indledes i april.
  • Modernisering af blankmedieordningen. Den er i strid med EU-retten, når det handler om privat kopiering af musik og film på eksempelvis smartphones. Her modtager rettighedshaverne nemlig ikke vederlag.
  • Styrkelse af orkestermusikken i hele landet.  

 

Du kan læse interviewet her