Bestyrelsen

Bestyrelsen, som består af 14 medlemmer og 2 suppleanter, når den er fuldtallig, vælges, ligesom formanden, direkte af medlemmerne på de årlige generalforsamlinger. På det første bestyrelsesmøde efter sommerferien konstituerer bestyrelsen sig, dvs. vælger en næstformand, nedsætter forretningsudvalg og de øvrige udvalg.

Bestyrelsen og formanden har ansvaret for, at de beslutninger, der træffes af generalforsamlingen, udmøntes i praksis. Bestyrelsesmedlemmerne har det overordnede politiske ansvar og ansvaret for forbundets økonomi og drift. Spørgsmål af løbende driftmæssig karakter behandles i forretningsudvalget, der mødes oftere end bestyrelsen. Formanden for DSF arbejder på fuld tid for forbundet.

Kontakt bestyrelsen

Det ligger bestyrelsen meget på sinde at være i tæt dialog med medlemmerne om deres arbejdsliv, så forbundet altid bruger ressourcerne på de opgaver, der er mest relevante. Hvis du som medlem oplever problemer eller har gode ideer til forbundet, vil vi opfordre dig til at kontakte formanden eller et medlem af bestyrelsen. Jo flere input, vi får, jo bedre et arbejde kan vi gøre for alle medlemmer af DSF.

Du kan finde link til e-mailadresser på formanden og alle i bestyrelsen i listen nedenfor. Du er også altid velkommen til at kontakte formanden på telefonen.

Formand

Benjamin Boe Rasmussen
Skuespiller
København
mail: bb@skuespillerforbundet.dk
mobil: 20 46 18 94

 

 

Jakob Fauerby
Skuespiller (Orlov)
København

Philippa Cold
Operasanger
København

Linnea Voss
Skuespiller
København

Anne Voigt Christiansen
Skuespiller
Århus

Magnus Bruun
Skuespiller
København

Max-Emil Nissen
Musicalperformer
København

Kirstine Hedrup
Skuespiller
Århus

Søren Bang Jensen 
Skuespiller
København

Christine Exner
Skuespiller
København

Rebekka Lund
Danser/Koreograf
København

Peder Holm Johansen
Skuespiller
København

Maria Hanke
Operasanger
København

Johanne Nørregård-Nielsen
Skuespiller
København

Christian Gade Bjerrum
Skuespiller
Aalborg

Jakob Svarre Juhl
Skuespiller (Suppleant)
København

Møder

Bestyrelsesmøde - WEEKENDMØDE
30.-31. august 2020