Bestyrelsen

Bestyrelsen, som består af 14 medlemmer og 2 suppleanter, vælges, ligesom formanden, direkte af medlemmerne på de årlige generalforsamlinger. På det første bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen konstituerer bestyrelsen sig, dvs. vælger en næstformand, nedsætter forretningsudvalg og de øvrige udvalg.

Bestyrelsen og formanden har ansvaret for, at de beslutninger, der træffes af generalforsamlingen, udmøntes i praksis. Bestyrelsesmedlemmerne har det overordnede politiske ansvar og ansvaret for forbundets økonomi og drift. Spørgsmål af løbende driftmæssig karakter behandles i forretningsudvalget, der mødes oftere end bestyrelsen.
Formanden for DSF arbejder på fuld tid for forbundet.

Kontakt bestyrelsen

Det ligger bestyrelsen meget på sinde at være i tæt dialog med medlemmerne om deres arbejdsliv, så forbundet altid bruger ressourcerne på de opgaver, der er mest relevante. Hvis du som medlem oplever problemer eller har gode ideer til forbundet, vil vi opfordre dig til at kontakte formanden eller et medlem af bestyrelsen. Jo flere input, vi får, jo bedre et arbejde kan vi gøre for alle medlemmer af DSF.

Du kan finde link til e-mailadresser på formanden og alle i bestyrelsen i listen nedenfor. Du er også altid velkommen til at kontakte formanden på telefonen.

Formand

Katja Holm
Skuespiller
København
mail: keh@skuespillerforbundet.dk
mobil: 26 14 41 18

 

 

Peter Christoffersen
Skuespiller
København

Daniel Bevensee
Skuespiller
Aarhus

Andrea Deres
Danser (Suppleant)
København

Adam Brix
Skuespiller
København

Magnus Bruun
Skuespiller
København

Anne Voigt Christiansen
Skuespiller
Århus

Christian Damsgaard
Skuespiller
København

Max-Emil Nissen
Musicalperformer
København

Andreas Jebro 
Skuespiller
København

Søren Bang Jensen 
Skuespiller
København

Peder Holm Johansen
Skuespiller
København

Rebekka Lund
Danser/Koreograf
København

Johanne Nørregård-Nielsen
Skuespiller
København

Maria Hanke
Operasanger
København

Benjamin Boe Rasmussen
Skuespiller
København

Christian Gade Bjerrum
Skuespiller (Suppleant)
Aalborg

Møder

GENERALFORSAMLING
27. maj 2018

Konstituerende bestyrelsesmøde
11. juni 2018