Gramex

Legatmidler fra Gramexfonden kan søges af både medlemmer og ikke-medlemmer af Dansk Skuespillerforbund. Midlerne uddeles efter indsendelse af skriftlig ansøgning.

Behandling af ansøgningen
Ansøgningen vil blive behandlet af gramex-udvalget, som består af medlemmer af Skuespillerforbundets bestyrelse. Udvalget udarbejder herefter en indstilling til bestyrelsen, der træffer den endelige afgørelse.

Læs mere om legatmidlerne fra Gramexfonden her.

Medlemmer

Sekretær/kontakt
Hanne Arlund

Medlemmer
Rebekka Lund (formand), suppleant Andrea Deres
Kristine Marie Brendstrup, suppleant Elise Rusuunen
Philippa Cold, suppleant Pia Mia Gruwier Larsen
Dorthe Hansen Carlsen, suppleant Jeanette Lindbæk Birk
Christian Gade Bjerrum
Lennea Voss
Martin Dahl