Om foreningen

Filmex er en kollektiv forvaltningsorganisation, der forvalter rettigheder på baggrund af regler i ophavsretsloven, overenskomster og aftaler. Filmex’ opgave er at sikre, at vederlagene fordeles og udbetales til de kunstnere, der er berettigede til vederlag i henhold til de bagvedliggende regler, overenskomster og aftaler. Vederlagene fordeles i forhold til de rettigheder, den enkelte kunstner har, og den brug af rettighederne, der er sket.

Filmex er en selvstændig forening med egen medlemskreds. Du kan læse Filmex’ vedtægter, gennemsigtighedsrapporten og diverse politikker her i kolonne til højre.

Alle indtægter fordeles til rettighedshaverne efter fradrag af administrationsomkostninger og fradrag til sociale, kulturelle og uddannelsesmæssige formål. Fradragenes størrelse fastsættes hvert år på den ordinære generalforsamling og fremgår af fordelingspolitikken.

Filmex’ bestyrelse består af følgende medlemmer:

Benjamin Boe Rasmussen, Dansk Skuespillerforbund, formand
Mette Marckmann, Dansk Skuespillerforbund
Hassan Preisler, Dansk Skuespillerforbund
Morten Madsen, Dansk Musikerforbund
Thomas Søemod, Dansk Artist Forbund

Den daglige ledelse varetages af ledelsen af Dansk Skuespillerforbunds sekretariat

Dokumenter

Repræsentationsaftaler

Filmex har indgået repræsentationsaftaler med følgende forvaltningsorganisationer i udlandet - se liste

Kontakt

Den daglige administration varetages af formanden og Filmex’ sekretariat.

Filmex

Tagensvej 85, 3. sal
2200 København N
Tlf.: 33 24 22 00
Fax: 33 24 81 59
Mailadresse: Filmex

Åbningstider i sekretariatet
Mandag til fredag kl. 9-12 og 13-15

Filmex sekretariat
Anna-Katrine Olsen
Kim Hansen
Heidi Holm Madsen
Kristine Staffeldt
Jette Rydder
Sengül Kaya-Mortensen
Dorte Wriedt
Kasper Grande