Om foreningen

Filmex er en ophavsretsforening til forvaltning af udøvende kunstneres rettigheder.

Foreningen er oprettet 1. januar 1995 af Dansk Skuespillerforbund med henblik på at opkræve, fordele og udbetale vederlag/betaling for videreudnyttelse af de udøvende kunstneres præstationer på tv, film, video og internet m.fl. 

Filmex varetager Dansk Skuespillerforbunds medlemmers og andre udøvende kunstneres rettigheder, herunder medlemmer af Dansk Artist Forbund, Dansk Kapelmesterforening, Dansk Korforbund, Dansk Musiker Forbund, Dansk Organist og Kantor Samfund, Dansk Solist-Forbund og Solistforeningen af 1921.

Filmex er en selvstændig forening med egen medlemskreds. Den øverste myndighed er generalforsamlingen, hvor bl.a. bestyrelsen vælges.


Bestyrelsen består af følgende medlemmer:

Katja Holm, Dansk Skuespillerforbund, Formand
Mette Marckmann, Dansk Skuespillerforbund
Hassan Preisler, Dansk Skuespillerforbund
Morten Madsen, Dansk Musikerforbund
Thomas Søemod, Dansk Artist Forbund

Den daglige administration varetages af formanden og Filmex’ sekretariat.

Filmex

Filmex
Tagensvej 85, 3. sal
2200 København N
Tlf.: 33 24 22 00
Fax: 33 24 81 59
Mailadresse: Filmex

Åbningstider i sekretariatet
Mandag til fredag kl. 9 - 12
og 13 - 15

Filmex sekretariat
Heidi Holm Madsen
Kristine Staffeldt
Jette Rydder
Sengül Kaya-Mortensen