Kunst og kulturpolitik

Kunst – forstået som professionelle kunstneres frembringelse og fremførelse af kunstneriske værker – er en del af et samfunds DNA. Kunsten er mangfoldig, og alle befolkningsgrupper er i berøring med kunst.

Dansk Skuespillerforbund arbejder for at synliggøre kunstens betydning for samfundet, for derved at styrke kunsten og medlemmernes anseelse og værdi.

Forbundet arbejder for øget investering i kunst og for at øge antallet af arbejdspladser for kunstnere. Det er forbundets opfattelse, at investeringer i kunst i så høj grad som muligt bør gå til det kunstneriske virke – og mindst muligt til administration og bygninger.

Den kunstneriske frihed skal understøttes, og der skal sikres mangfoldige udfoldelsesmuligheder for udøvende kunstnere. Forbundet ser kunstnerisk forskellighed som en styrke, da kunstens forskellige udtryksformer ofte er hinandens forudsætninger, og da synergien mellem de forskellige udtryk er berigende.

I forbindelse med udvælgelse af repræsentanter til politiske og besluttende organer inden for det kunstneriske område lægger vi vægt på viden og erfaring på det pågældende område, samt på generel stor viden om kunstneres forhold og kunstnerisk bredde.