Uddannelses- og studierejselegater

Uddannelses- og studierejselegater til skuespillere, operasangere, dansere, musicalperformere og koreografer.

Dansk Skuespillerforbunds bestyrelse bruger igen i år en del af rettighedsmidlerne til legater til uddannelsesformål i ind- og udland.  Der uddeles 2 legater á 40.000 kr.

Begrundet legatansøgning skal indeholde en detaljeret beskrivelse af formålet med og indholdet af uddannelsen, samt et budget og et CV. 

Legaterne kan ikke anvendes til produktionsstøtte

Ansøgningerne vil blive behandlet fortroligt. 

For at ansøgningen kan komme i betragtning, skal den være forbundet i hænde SENEST 20. november 2018, kl. 12.00. Den skal afleveres i 6 eksemplarer (samlet og hæftet). For sent indkomne ansøgninger vil ikke blive behandlet.  

 

Ansøgningen sendes til:
Dansk Skuespillerforbund
Tagensvej 85, 3.
2200 København N
Att.: Hanne Arlund 

Der kan forventes svar på ansøgningen inden nytår. 

OBS. Legaterne beskattes som B-indkomst.