Bermann & Rosenbergs Rejselegat

Bermann & Rosenbergs Rejselegat støtter dygtiggørelse af danskere på rejser til udlandet, specifikt inden for forskning, sprog, kunst og kultur, eller ved almen dannelse. Vi yder støtte til studierejser, studieophold og udvekslingsophold i udlandet, hvor formålet med rejsen er uddannelse eller anden form for dygtiggørelse, inden for de nævnte områder. 

Ansøg her

Dansk Rejseforsikrings Rejselegat

Dansk Rejseforsikring A/S ønsker med legatet at støtte danskere, der rejser med det primære formål at lære og tilegne sig viden. Typiske rejser er studieophold, udvekslingsophold, praktikophold, kunst- og dannelsesrejser, sprog- og forskningsrejser. Disse kan foretages af enkeltpersoner, skoler eller foreninger.

Der skal således være et konkret veldefineret formål med rejsen/opholdet for ansøgere, der vil i betragtning.

Legatet uddeles én gang om året i november måned. Første gang er i november 2019.

Ansøg her