Gramex

NÆSTE ANSØGNINGSFRIST ER TIRSDAG DEN 30. JANUAR 2018, KL. 12.00

Gramexfonden kan søges af både medlemmer og ikke-medlemmer af Dansk Skuespillerforbund. Der skal udfyldes et ansøgningsskema, som ligger her på siden. Ansøgningen skal være motiveret, og indeholde beskrivelse, motivation/begrundelse.

Der gives primært støtte til efteruddannelse i ind- og udland for professionelle kunstnere og til musikudgivelser.

Gramexfonden modtager ansøgninger til:

 • Musikudgivelser (husk at sende lydfiler i form af MP3-filer, 2 - 3 eksempler, zip-filer og links til musik godtages ikke)
 • Vedligeholdelse af krop og stemme, herunder også sangundervisning
 • Kurser med faglig relevans
 • Videreuddannelse
 • Studierejser til udlandet 
 • Foresyngning, castings og auditions i udlandet 

Der kan ikke søges støtte fra Gramexfonden til DSF-kurser eller kurser, hvor DSF samarbejder med en anden arrangør.

Der ydes ikke støtte til uddannelsen som skuespiller, danser eller sanger, men udelukkende til efter-/videreuddannelse af nævnte faggruppe, idet man skal være uddannet eller kunne opfylde forbundets optagelseskriterier for at opnå støtte.


Krav til ansøgningen

 • Der skal bruges et ansøgningsskema og vedlægges et cv. Skemaet kan downloades her på siden, eller alternativt rekvireres hos forbundet.
 • Ansøgningsskemaet skal udfyldes elektronisk, eller med tydelig håndskrift.
  Alle rubrikker på begge sider skal udfyldes. Kort cv skal vedlægges.
 • Ansøgningen må fylde maks. 4 sider i alt. Ansøgningsskema fylder 2 sider, obligatorisk cv må fylde 1 side, og så er der 1 side tilbage til tekst og budget. Budgettet skal være relateret til det du søger til, der menes ikke privat budget.
 • Der kan kun søges støtte til et formål pr. ansøgning.
 • Der skal vedlægges lydmateriale i form af MP3-filer, til ansøgninger om støtte til musikudgivelser. OBS: Zip-filer og lignende, samt links til musik godtages ikke. 
 • Vær opmærksom på, at ansøgningen skal være modtaget, inden det du søger støtte til (fx kursus, sangundervisning), begynder.

Ansøgninger, der ikke overholder kravene ovenfor, vil ikke blive behandlet.


Aflevering af ansøgning
Ansøgningen sendes til:

Dansk Skuespillerforbund
Tagensvej 85, 3.
2200 København N

Eller mailes til Hanne Arlund

Ved spørgsmål til Gramex-fonden kontakt venligst sekretær Hanne Arlund.

Behandling af ansøgningen
Ansøgningen vil blive behandlet af gramex-udvalget, som består af medlemmer af Skuespillerforbundets bestyrelse. Udvalget udarbejder herefter en indstilling til bestyrelsen, der træffer den endelige afgørelse.

 

 

Dokumenter

Ansøgningskema (PDF)
Ansøgningskema (word)