Produktionsstøtte

Produktionsstøttemidlerne uddeles efter ansøgning en gang om året.  Information om ansøgninger og deadlines offentliggøres i Magasinet Sceneliv og her på hjemmesiden. 

Der gives primært støtte til projektudvikling, hvor ansøger ønsker mulighed for at udvikle et givent projekt, der senere kan søges støtte til hos andre fonde.  

Produktionsstøttemidlerne kan søges til:

  • Projekter der yder væsentlige og nyskabende bidrag til dansk musik og film. 
  • Produktioner på cd, dvd og andre audiovisuelle produktioner. 

Der ydes i særlige tilfælde støtte til projektudvikling til andre projekter og formål af almen kulturel karakter, herunder uddannelsesformål.

Produktionsstøttemidlerne kan kun søges, hvis der er afleveret regnskab for eventuel tidligere modtagen støtte fra disse midler.

Hvis du får produktionsstøtte, skal du være opmærksom på, at det kan have indflydelse på din dagpengeret.

Krav til ansøgningen

  • Der skal anvendes ansøgningsskema. Skemaet kan downloades her på siden, eller rekvireres hos forbundet.
  • Ansøgningsskemaet skal udfyldes, så det er læsbart. Alle ansøgningsfelter skal besvares, og ansøgningsbeløb skal påføres.
  • Projektbeskrivelsen inkl. budget og kort cv skal vedlægges (maks. 3 A-4 sider = 4 sider i alt inkl. ansøgningsskema). 
  • Bilag kan ikke eftersendes. Dvd'er, cd’er, lydfiler m.m. må ikke vedlægges som bilag.
  • Ansøgningsskema og projektbeskrivelse skal sendes eller afleveres i
    8 samlede sammenhæftede eksemplarer. Ansøgningen kan ikke sendes pr. mail.
  • Ansøgningen bliver ikke behandlet, hvis ovenstående krav ikke bliver overholdt.

Ansøgningen skal sendes til: 

Dansk Skuespillerforbund
Tagensvej 85
2200 København N
Hanne Arlund

Der er ikke flere uddelinger i 2018. Ansøgningsfrist i 2019 annonceres senere

Ansøgninger, der afleveres senere, vil ikke blive behandlet.

Ansøgningen bliver behandlet i Produktionsstøtteudvalget og efterfølgende i bestyrelsen. Behandlingstiden er på ca. 10 uger.

Du er velkommen til at kontakte sekretær Hanne Arlund, hvis du har spørgsmål.

Dokumenter

Ansøgningskema (PDF)
Ansøgningskema (word)