Tirsdag 31. marts
    
Det der fylder mest i disse dage, er hvordan kulturlivet skal komme nogenlunde helskindet igennem krisen.

Søndag og mandag blev forholdene lidt forbedrede for B-indkomstmodtagere, og i dag har vi været i kontakt med ordførerne og Kulturministeriet for at lægge pres på for at redde institutionerne, de private teatre og tv- og filmbranchen. Og det er de næste par dage, der afgør det. Vi har valgt at udnytte den taletid, vi fik ved at larme i sidste uge, til at få direkte kontakt til politikerne. Og det er lykkedes – hvordan det udkrystalliserer sig får vi at se, men Anna-Katrine og jeg sidder klar ved telefonen 24/7, og heldigvis er der nogen af dem, der ringer for at få data og anbefalinger. Vi har faktisk været mega checkede, så der har været bud efter os.   

Dagens gode nyhed er, at de midler der er uddelt fra Statens Kunstfond til projektstøtte ikke kræves retur, hvis projektet er ramt af aflysning. Det kan lyde ubetydeligt, men det var faktisk en reel bekymring og trussel for en del af vores medlemmer. Der kommer forhåbentligt mere godt nyt i morgen. Vi vender tilbage, så snart vi ved mere.

Benjamin Boe Rasmussen

Nyt om Corona

Torsdag 26. marts

Kære venner

Først og fremmest håber jeg, at I alle har det godt og formår at takle den uvirkelige virkelighed, som vi alle befinder os i lige nu. Os fra skuespillerforbundets sekretariat arbejder stadig på fuld blus for at skabe så meget tryghed om situationen for jer alle, som vi kan. Vi ved, at situationen spidser til mange steder nu, hvor Danmark skal være lukket ned i yderligere tre uger.

I de seneste dage er der til gengæld også blevet vedtaget en række redningspakker – og i dem kan der være hjælp at hente. I hvert fald for nogle af jer medlemmer og for nogle af arbejdsgivere i branchen. Men selv om pakkerne er blevet vedtaget på et overordnet plan i Folketinget, er detaljerne i dem endnu ikke faldet på plads.

Derfor ved vi endnu ikke nøjagtigt, hvor mange af jer, der vil være omfattet og på hvilken måde, og det skaber selvfølgelig tvivl og usikkerhed. Men det betyder også, at vi som organisation stadig har mulighed for at påvirke, hvordan pakkerne bliver udmøntet i praksis. Så vi presser på, alt hvad vi kan, for at reglerne bliver så gode for jer som muligt.

Vores indsats er dog også lidt af en balancegang, når det gælder forholdet mellem jer og branchen som helhed, der jo også rummer arbejdsgiversiden. Der skal ikke herske tvivl om, at det er medlemmernes interesser, vi først og fremmest varetager. Men vi og arbejdsgiverne har en jo kæmpe fælles interesse i, at virksomhederne i branchen også kommer igennem krisen.

Derfor arbejder vi netop nu direkte med en hel række arbejdsgivere om at finde de løsninger og kompromisser, som bedst muligt kan sikre både vores medlemmers økonomi her og nu, men også overlevelsen for virksomhederne. Der må alle være indstillede på både at give og tage – og det er heldigvis også den indstilling vi møder i dialogerne.

Alt dette ændrer dog ikke ved, at der uden tvivl vil være nogen af jer, der ikke kommer til at passe ind i en af standardløsningerne. Medlemsskaren i skuespillerforbundet er simpelthen for broget til, at det er et realistisk scenarie. Men ingen af jer er glemt. Og når effekten af de forskellige pakker, der nu er i spil, er gjort op, er vores fokus naturligvis på jer, som hverken kan få løn, lønkompensation eller dagpenge.

Ingen skal føle sig alene med udfordringerne i denne tid. Og det gør vi heldigvis heller ikke på sekretariatet. For I er jo simpelthen så skidegode til både at informere og opmuntre os. Vi ville være meget mere rørte, hvis vi havde tid til det. Men tak for det hele og bliv ved med at give jer til kende med både godt og skidt!

Benjamin Boe Rasmussen

Torsdag 19. marts

Hjælpepakke til freelancere og ledige
 
Finansministeriet har i dag kl. 11 fremlagt en hjælpepakke, som vil kunne få stor betydning for mange af vore medlemmer. Vi hæfter os særligt ved:

  • Honorarmodtagere, der oplever et fald i B-indkomsten på 30% vil kunne få dækket 75% af B-indkomsttabet, dog maksimalt kr. 23.000 om måneden.

  • Dagpengeancienniteten sættes på pause i perioden fra 9. marts til 9. juni. Dvs. at man kan få dagpenge tre måneder længere end efter de sædvanlige regler.

  • Sygedagpengeperioden vil også blive forlænget med tre måneder.

I de kommende dage vil vi studere aftalen i dybden, ligesom vi forventer, at vi får yderligere oplysninger om detaljerne i forhold til, hvordan man opgør sit krav, hvordan man ansøger om hjælpen osv. Så snart vi ved mere, skal vi nok vende tilbage.

Onsdag 18. marts

Alle danske tv- og filmproduktioner  (som vi kender til via Producentforeningen) er pt. lagt stille og de udenlandske hold er kommet hjem. Nu er udfordringen, hvordan vi kommer videre, og hvordan vi sammen med de involverede parter forholder os.

Fredericia Teaters konkurs berører mange, da teatret i mange år har været førende på musicalproduktionerne herhjemme. Samtidig er det en kæmpe arbejdsplads, og med konkursen har mange mistet deres job.

Tirsdag formiddag deltog DSF i et møde med kulturministeren og de andre brancher under ministeriet. Her talte vi om den svære situation, som teatrene og billedproducenterne står i – og selvfølgelig også alle vores medlemmer.

Derfor blev der også talt om en ’corona’-undtagelse i dagpengereglerne i forhold til beskæftigelseskravet.

Desværre var det møde ikke særligt opløftende. Men DSF arbejder på løsninger, sammen med resten af branchen, så vi kan betale husleje og undgå for mange konkurser. Vi skal have en plan for dagpengesystemet. Hvis vi ikke kan få reddet dansk kulturliv og vores arbejdspladser, skal vi som det mindste have et dagpengesystem, der kan tage imod os – uden at vi skal lave meningsløs beskæftigelsesterapi.

Vi arbejder på højtryk for at hjælpe alle medlemmer!

Torsdag 13. marts

Hvis myndighedernes anbefalinger vedrørende coronavirus/Covid-19 får betydning for dit ansættelsesforhold

På baggrund af myndighedernes anbefalinger vil mange arrangementer og arbejdsopgaver blive aflyst eller ændret.

Hvis din forestilling/prøve/filmoptagelse eller lignende bliver aflyst, og du bliver bedt om ikke at møde på arbejde, vil du som udgangspunkt fortsat have krav på løn. Spørg for en sikkerheds skyld din arbejdsgiver, om der vil blive udbetalt løn.

Hvis dette ikke er tilfældet, skal du kontakte forbundet – helst ved at du sender din kontrakt til dsf@skuespillerforbundet.dk med oplysning om, hvad arbejdsgiveren har meddelt samt dit navn og telefonnummer. Så kontakter vi dig snarest muligt.

Torsdag 12. marts

Til film- og tv-branchen
I lyset af den alvorlige situation omkring corona-virus og regeringens anvisninger til borgere og virksomheder, er Danske Dramatikere, Dansk Journalistforbund, Dansk Skuespillerforbund, Danske Filminstruktører, Film- og tv-arbejderforeningen og Producentforeningen enige om at følge regeringens løbende vejledninger. Branchen vil derfor samarbejde om at håndtere den alvorlige og helt usædvanlige situation vi står i.

En situation der påvirker både kommende og igangværende produktioner til film og tv i Danmark og udlandet.

Danske Dramatikere, Dansk Journalistforbund, Dansk Skuespillerforbund, Danske Filminstruktører, Film- og tv-arbejderforeningen og Producentforeningen er enige om at anbefale:

  • At Producenterne foretager en konkret vurdering, af hvordan igangværende produktioner i ind-  og  udland kan fortsætte. Det sker i tæt dialog med de ansatte.
  • At ansatte og tilknyttede medarbejdere i videst muligt omfang arbejder hjemme eller i mindre grupper/redaktioner.
  • At kommende produktioner i forsøges udsat i dialog med kunderne og de ansatte.
  • At Producenterne løbende reviderer igangværende produktioner med henblik på at udsætte optagelser eller ændre optagelser, så færrest mulige deltager. Det sker i tæt dialog med de ansatte.
  • At igangværende produktioner gennemføres under iagttagelse af fleste mulige forholdsregler i forhold til risici for smitte.

Der er tale om en helt usædvanlig og alvorlig situation og vi opfordrer, til at producenter og medarbejdere finder fleksible løsninger, der passer til de konkrete produktioner.

Producenterne vil være i løbende kontakt med kunderne, med henblik på at vurdere situationen og følger naturligvis udviklingen og de relevante myndigheders udmeldinger og vejledninger.

Danske Dramatikere, Danske Journalistforbund, FAF, Danske Skuespillerforbund, Danske Filminstruktører, Producentforeningen

Torsdag 12. marts

FTF-A har oplyst os om følgende:
I lyset af statsministerens pressemøde i går aftes, har vi her til morgen lukket for fremmøde på alle vores kontorer. Foreløbigt gælder dette til og med uge 13.

For alle vores ledige medlemmer gælder, at de skal følge anbefalingen "at blive hjemme i en periode" Det indebærer derfor, at de ikke skal stå til rådighed, ikke søge job, og ikke deltage i samtaler. De vil fortsat få deres dagpenge.

Vi opdaterer løbende vores kommunikation på hjemmesiden og opfordrer alle medlemmer til at holde sig orienteret der. I kan gøre det samme her.

Tirsdag 10. marts

Coronavirus (COVID-19) spreder sig hastigt i øjeblikket og for at inddæmme smitten, opfordrer regeringen bl.a. til, at arrangementer, koncerter og teaterforestillinger med flere end 1.000 deltagere aflyses samt at unødvendige rejser undgås.

Dette kan medføre en række ansættelsesretlige problemstillinger, som man kan blive nødt til at forholde sig til.

Det er forbundets vurdering, at der lige nu ikke er tale om situationer omfattet af bestemmelserne i overenskomsterne om force majeure.

Vi anbefaler, at vores medlemmer følger sundhedsmyndighedernes anbefalinger, og at man i øvrigt møder på arbejde som aftalt og opfylder sine kontraktlige forpligtelser og derudover følger sin arbejdsgivers anvisninger.

Hvis du er i tvivl om, hvordan du skal forholde dig, må du endelig ringe til forbundet.

Nyhedsbrev om corona