Barsel

Underretning om graviditet til din arbejdsgiver
Du skal underrette din arbejdsgiver senest 3 måneder inden forventet fødsel.

Løn under barsel
Er du freelancer og har du indgået fremtidige kontrakter, er du berettiget til enten hel eller delvis løn under din barsel. Det afhænger af den overenskomst din arbejdsgiver er underlagt.
Hvis din arbejdsgiver vælger at tage dig af forestillingen af kunstneriske årsager, har du ret til den fulde gage, uanset hvor i graviditeten du er. Når du går på barsel har din(e) arbejdsgiver(e) samlet set mulighed for i ca. 7 måneder at få en meget stor del af lønudgiften dækket via en barselsfond. Har du fx en månedsløn på 26.500 kr., vil teatret have en udgift på ca. 2.100 kr./mdr. Udgiften til feriepenge vil blive dækket 100 %. Arbejdsmarkeds- og pensionsbidrag dækkes ikke af barselsfonden.

Den nuværende barselsorlov, der blev vedtaget i 2002, er opdelt i flere faser.

Graviditetsorlov
4 uger før forventet fødselstidspunkt (skal varsles senest 3 måneder før forventet fødsel).

Barselsorlov
14 uger efter fødslen (senest 8 uger efter fødslen skal moderen varsle arbejdsgiveren, hvornår hun forventer at vende tilbage til jobbet).

Fædreorlov
2 uger umiddelbart efter fødslen eller fra barnets hjemkomst eller 2 uger inden for 14 uger efter fødslen (arbejdsgiveren skal varsles senest 4 uger før forventet fødsel).

Forældreorlov
Begge forældre har herudover ret til 32 ugers forældreorlov. Begge forældre kan tilsammen få dagpenge i 32 uger. De 32 uger kan forlænges til 46 uger for begge forældres vedkommende, hvis de er i arbejde. Hvis ikke, kan orloven maks. forlænges til 40 uger.
Orloven skal varsles senest 8 uger efter fødslen med besked om, hvornår den påbegyndes, og hvor længe den vil vare.

I alt op til 112 ugers orlov
Udnyttes barselsorloven fuldt ud, kan:

  • faderen holde 2 ugers fædreorlov + 46 (40) ugers forældreorlov.
  • moderen kan holde 4 ugers graviditetsorlov + 14 ugers barselsorlov + 46 (40) ugers forældreorlov.

I alt 112 uger fordelt på begge forældre.

Orlov på deltid
Man kan efter aftale med arbejdsgiveren aftale at genoptage arbejdet delvist og dermed forlænge både barsels- og forældreorloven. Man forlænger orloven med den tid, man arbejder.

Har du spørgsmål, er du altid velkommen til at ringe til Nanna Møller.

Institutionsplads

Hvis du har behov for en daginstitution med lange/skæve åbningstider pga. dit arbejde, bliver du nogle gange bedt om at dokumentere dine arbejdstider.

Hvis du henvender dig til DSF, kan vi skrive et brev til den pågældende institution og bekræfte dit behov. Send en mail på dsf@skuespillerforbundet.dk eller ring på 33 24 22 00.

 
shemaleup.net