Ferie

Hvis du helt eller delvist er på dagpenge, skal du, så snart du ved, hvornår du vil holde ferie, og senest 14 dage før feriens start, melde dette til jobcentret. DSF anbefaler, at du gør dette skriftligt og gemmer en kopi af meddelelsen.

Hvis du ikke melder din ferieafholdelse til jobcentret i rette tid, har du pligt til at komme til de møder og lignende, som du bliver indkaldt til. I modsat fald vil du få op til 3 ugers karantæne.

Er der tale om enkeltstående feriedage, gælder der ingen frist på 14 dage. Disse feriedage kan selvfølgelig ikke lægges på en dag, hvor du allerede er indkaldt til møde eller lignende.

Du skal også huske at give a-kassen besked senest på 1. feriedag.

Opgørelse af feriedagpenge

Du får i løbet af april måned besked fra a-kassen, hvis du har optjent dage med feriedagpenge til brug i det nye ferieår fra 1. maj. Først når du har brugt eventuelle arbejdsgiveroptjente feriedage, kan du få feriedagpenge. Dage, hvor du har fået feriedagpenge, tæller ikke som timer i a-kassen.

Hvis du ønsker at få udbetalt dine feriedagpenge, inden du afholder ferie, skal ansøgningen være a-kassen i hænde senest 1 måned før ferieafholdelsen. Du kan downloade ansøgningsskema om feriedagpenge på www.ftf-a.dk

Arbejdsgiverbetalte feriedage

I løbet af april måned udsendes besked fra Feriegiro om, hvor mange arbejdsgiveroptjente feriedage du har optjent, samt hvilket beløb du har til rådighed.

Du optjener 2,08 feriedage for hver måned, du har været ansat. Hvis det antal dage, der står på feriekortet fra Feriegiro, ikke stemmer overens med den periode, du har været ansat i, skal du kontakte arbejdsgiveren for at få det rettet.

Vi anbefaler, at du tager en kopi af dit feriekort fra Feriegiro, da du skal dokumentere de optjente feriedage over for a-kassen. Afholdte arbejdsgiveroptjente feriedage tæller som timer (7,4 timer pr. dag) i a-kassen.

 
shemaleup.net