Danmarks Radio

Overenskomsten omfatter skuespillere, operasangere og dansere, som ansættes til medvirken i radio og tv.

Overenskomsten indeholder de tariffer, der gælder fra 1. januar 2013. Tarifferne reguleres med 1,3 % årligt pr. 1. januar. Der er tillige regulering af enhver form for videreudnyttelse af DR’s produktioner, herunder genudsendelsesbetaling.

Henvendelse angående kontrakten kan ske til DSF v/Morten Lisby eller Maj Hagstrøm.