CPH:STAGE

Dansk Skuespillerforbund har en indgået en forsøgsaftale med Danske Teatres Fællesorganisation og Teatrenes interesseorganisation (TIO) om medvirken i CPH:STAGE.

Aftalen omfatter skuespillere, operasangere og dansere.

I henhold til aftalen kan man ansættes til følgende:

Genopsætning
Ansættelsen skal have en varighed af minimum 5 dage, og der skal være minimim 3 prøvedage.
Man aflønnes med 1/20 af den oprindelige aftalte månedsløn – dog med minimum 1.300 kr. pr. dag.

Readings, workshop og events
Løn og vilkår følger overenskomsten for det lønnende teater.

Prøvetider, pension og feriepenge følger overenskomsten for det lønnende teater.

Aftalen gælder for 2018. 

Henvendelse angående aftalen kan ske til DSF v/Magnus Homann Poulsen.

Dokumenter

Aftale