Den Jyske Opera

Overenskomsten omfatter skuespillere, operasangere (bortset fra korsangere) og dansere, der ansættes af Den Jyske Opera.

Minimumslønnen ved enhver ansættelse udgør pr. 1. april 2017 23.976,26 kr. pr. måned.

Minimumsbetaling for lyndublering er i henhold til protokollat 1:
Beløbet for mindre roller/parti udgør pr. 1. april 2016 4.795,25 kr.
Beløbet for mellemroller/parti udgør pr. 1. april 2016 7.922,59 kr.
Beløbet for store roller/part udgør pr. 1. april 2016 15.532,45 kr.

Pensionen er på 20 %.