Den Jyske Opera

Overenskomsten omfatter skuespillere, operasangere (bortset fra korsangere) og dansere, der ansættes af Den Jyske Opera.

Minimumslønnen ved enhver ansættelse udgør pr. 1. december 2017 24.327,17 kr. pr. måned.

Minimumsbetaling for lyndublering er i henhold til protokollat 1:
Beløbet for mindre roller/parti udgør pr. 1. december 2017 4.865,43 kr.
Beløbet for mellemroller/parti udgør pr. 1. december 2017 8.038,54 kr.
Beløbet for store roller/part udgør pr. 1. december 2017 15.759,77 kr.

Pensionen er på 20 %.