Den Jyske Opera

Overenskomsten omfatter skuespillere, operasangere (bortset fra korsangere) og dansere, der ansættes af Den Jyske Opera.

Minimumslønnen ved enhver ansættelse udgør pr. 1. december 2017 24.327,17 kr. pr. måned.

BELØBET ER GÆLDENDE FOR DECEMBER 2017.
BELØBET FORELØBIG OG BLIVER FORMENTLIG LIDT LAVERE, NÅR DEN ENDELIGE UDREGNING FORELIGGER I JANUAR 2018

Minimumsbetaling for lyndublering er i henhold til protokollat 1:
Beløbet for mindre roller/parti udgør pr. 1. december 2017 4.865,43 kr.
Beløbet for mellemroller/parti udgør pr. 1. december 2017 8.038,54 kr.
Beløbet for store roller/part udgør pr. 1. december 2017 15.759,77 kr.

Pensionen er på 20 %.