Det Kongelige Teater

Protokollatet til fællesoverenskomsten omfatter operasolister, skuespillere og dansere udenfor Den Kongelige Ballet.

Henvendelse angående overenskomsten kan ske til formanden for enten Skuespillerforeningen eller Operasolistforeningen:

  • Stine Schröder Jensen (skuespillet)
  • Sten Byriel (operaen)

eller til DSF v/Matilde Dahl Petersen og Magnus Homann Poulsen.

Minimumslønnen ved enhver ansættelse udgør for skuespillere skalatrin 28 i statens lønsystem og for operasolister skalatrin 28 i statens lønsystem.

Nogle ansatte indplaceres i et skalatrinsforløb. 

Skuespillere

Anciennitet /År Skalatrin Månedsløn pr. december 2017
1-5 28 26.428,92
6-7 30 27.138,00
8-9 38 30.203,75
10-11 40 31.030,75
12-13 42 31.877,42
14-15 43 32.585,09
16 og følgende 46 34.827,09

Operasolister

Anciennitet / År Skalatrin Månedsløn pr. december 2017
1-3 28 26.428,92
4-5 30 27.138,00
6-7 36 29.387,09
8-9 40 31.030,75
10-11 43 32.585,09
12 og følgende 46 34.827,09