Det Kongelige Teater

Protokollatet til fællesoverenskomsten omfatter operasolister, skuespillere og dansere udenfor Den Kongelige Ballet.

Henvendelse angående overenskomsten kan ske til formanden for enten Skuespillerforeningen eller Operasolistforeningen:

  • Mads Rømer Brolin-Tani (skuespillet)
  • Sofie Elkjær Jensen (operaen)

eller til DSF v/Benete Benned Jensen eller Magnus Homann Poulsen.

Minimumslønnen ved enhver ansættelse udgør for skuespillere skalatrin 28 i statens lønsystem og for operasolister skalatrin 28 i statens lønsystem.

Nogle ansatte indplaceres i et skalatrinsforløb. 

Skuespillere

Anciennitet /År Skalatrin Månedsløn pr. oktober 2019
1-5 28 27.336,08
6-7 30 28.069,50
8-9 38 31.240,50
10-11 40 32.095,83
12-13 42 32.971,58
14-15 43 33.703,50
16 og følgende 46 36.022,50

Operasolister

Anciennitet / År Skalatrin Månedsløn pr. oktober 2019
1-3 28 27.336,08
4-5 30 28.069,50
6-7 36 30.395,67
8-9 40 32.095,83
10-11 43 33.703,50
12 og følgende 46 36.022,50
 
shemaleup.net