Det Kongelige Teater

Protokollatet til fællesoverenskomsten omfatter operasolister, skuespillere og dansere udenfor Den Kongelige Ballet.

Henvendelse angående overenskomsten kan ske til formanden for enten Skuespillerforeningen eller Operasolistforeningen:

  • Stine Schröder Jensen (skuespillet)
  • Sofie Elkjær Jensen (operaen)

eller til DSF v/Matilde Dahl Petersen og Magnus Homann Poulsen.

Minimumslønnen ved enhver ansættelse udgør for skuespillere skalatrin 28 i statens lønsystem og for operasolister skalatrin 28 i statens lønsystem.

Nogle ansatte indplaceres i et skalatrinsforløb. 

Skuespillere

Anciennitet /År Skalatrin Månedsløn pr. april 2018
1-5 28 26.728,25
6-7 30 27.445,42
8-9 38 30.545,84
10-11 40 31.382,17
12-13 42 32.238,50
14-15 43 32.954,17
16 og følgende 46 35.221,50

Operasolister

Anciennitet / År Skalatrin Månedsløn pr. april 2018
1-3 28 26.728,25
4-5 30 27.445,42
6-7 36 29.719,92
8-9 40 31.382,17
10-11 43 32.954,17
12 og følgende 46 35.221,50