Det Kongelige Teater

Protokollatet til fællesoverenskomsten omfatter operasolister, skuespillere og dansere udenfor Den Kongelige Ballet.

Henvendelse angående overenskomsten kan ske til formanden for enten Skuespillerforeningen eller Operasolistforeningen:

  • Mads Rømer Brolin-Tani (skuespillet)
  • Sofie Elkjær Jensen (operaen)

eller til DSF v/Magnus Homann Poulsen.

Minimumslønnen ved enhver ansættelse udgør for skuespillere skalatrin 28 i statens lønsystem og for operasolister skalatrin 28 i statens lønsystem.

Nogle ansatte indplaceres i et skalatrinsforløb. 

Skuespillere

Anciennitet /År Skalatrin Månedsløn pr. april 2019
1-5 28 27.108,75
6-7 30 27.836,08
8-9 38 30.980,75
10-11 40 31.828,92
12-13 42 32.697,42
14-15 43 33.423,33
16 og følgende 46 35.722,92

Operasolister

Anciennitet / År Skalatrin Månedsløn pr. april 2019
1-3 28 27.108,75
4-5 30 27.836,08
6-7 36 30.143,00
8-9 40 31.828,92
10-11 43 33.423,33
12 og følgende 46 35.722,92