Landsdelsscenerne

Overenskomsten omfatter skuespillere, operasangere (bortset fra korsangere) og dansere, der ansættes af et teater, som hører under landsdelsscenerne.

Landsdelsscenerne omfatter Odense, Aalborg og Aarhus Teater.

Henvendelse angående overenskomsten kan ske til tillidsrepræsentanten for det enkelte teater:

  • Odense Teater, Klaus Tilsted Søndergaard 
  • Aalborg Teater, Steffen Eriksen 
  • Aarhus Teater, Christian Hetland 

eller til DSF v/Matilde Dahl Petersen og Magnus Homann Poulsen

Minimumslønnen ved enhver ansættelse udgør skalatrin 27 i det statslige lønsystem.

Sæsonansatte aflønnes normalt i et skalatrinsforløb. Alle løntrin er 2-årige (skalatrin 34 er dog 1-årig).

Se beløb nedenfor.

For beløb på andre skalatrin for Aarhus Teater se under IV på lønkortet her

For beløb på andre skalatrin for Aalborg og Odense Teater se under III på lønkortet her

BELØBENDE ER GÆLDENDE FOR DECEMBER 2017
BELØBENE FORELØBIGE OG BLIVER FORMENTLIG LIDT LAVERE, NÅR DEN ENDELIGE UDREGNING FORELIGGER I JANUAR 2018

Tillæg i henhold til overenskomsten § 18, stk. 2 og bilag 4 (tillæg for dansers omrokerings- og udfyldningsopgaver):
Beløbet udgør pr. 1. december 2017 723,47 kr. pr. måned.

Tillæg i henhold til overenskomstens bilag 4 (tillæg for opgaven som kaptajn):
Hver portion udgør pr. måned et beløb på 1/12 af et årligt grundbeløb, som pr. 1. december 2017 udgør 24.856,02 kr.

Pensionen er på 14 %.

Sæsonansatte

  Aarhus Teater Aalborg og Odense Teater
Skalatrin Månedsløn pr. december 2017 Månedsløn pr. december 2017
27 25.365,67 25.072,50
29 26.127,67 25.860,34
     
32 27.324,75 27.102,75
34 28.160,00 27.973,00
36 29.026,00 28.878,25
38 29.945,25 29.839,59
     
41 31.381,75 31.353,17
45 34.059,25 34.059,25
47 36.426,34 36.426,34