Scenetjeneste for elever

Forbundet har indgået en aftale om elevpraktik med Danske Teatres Fællesorganisation. Aftalen afløser de tidligere aftaler der gjaldt for elever fra Statens Teaterskole og elever fra Skuespillerskolerne ved Aarhus og Odense Teater.

Aftalen omfatter elever fra Statens Teaterskole, elever fra Skuespillerskolerne ved Aarhus og Odense Teater samt elever fra Det Danske Musicalakademi, når disse gør scenetjeneste ved et af følgende teatre: Et teater tilknyttet Det Københavnske Teatersamarbejde (herunder Folketeatret), en af landsdelsscenerne, Den Jyske Opera og Det Kongelige Teater.

Ved ansættelse skal man skal man anvende den af parterne godkendte standardkontrakt.

Det overordnede princip er, at eleverne ansættes til en reduceret løn, når de – som en del af uddannelsen – har scenetjeneste. Lønnen skal udgøre minimum halvdelen af det til enhver tid gældende minimumskalatrin på det enkelte teater.

Elever i praktik kan ikke pålægges udgifter til sminke, transport (udrejse ved prøvestart og hjemrejse efter sidste forestilling) eller eventuel bolig. Sådanne udgifter afholdes af enten teatret eller skolen.

Henvendelse angående aftalen kan ske til DSF v/Matilde Dahl Petersen og Magnus Homann Poulsen.

Dokumenter

Aftale

Kontrakt