TIO (Teatrenes Interesseorganisation)

TIO (Teatrenes Interesseorganisation) er en sammenslutning af det tidligere BørneTeaterSammenSlutningen (BTS) og Foreningen af Små Teatre (FAST).

Overenskomsten omfatter skuepillere, operasangere, dansere og koreografer, der ansættes af et af TIOs medlemmer.

Du kan se en oversigt over TIOs medlemmer her

Ved ansættelse skal der udfærdiges en kontrakt, der er i overensstemmelse med den af parterne udarbejdede normalkontrakt (bilag 1).

Det skal fremgå af kontrakten, hvorvidt opstilling og nedtagning af scenografi er en del af arbejdet, og så vidt muligt skal omfanget heraf ligeledes fremgå -således at man eventuelt kan forhandle et tillæg herfor.

Minimumslønnen ved enhver ansættelse udgør pr. 1 juli 2017 skalatrin 23 i statens lønsystem.

Se beløb nedenfor.

Beløbene på skalatrinene afhænger af, i hvilken kommune teatret befinder sig. Du skal derfor først finde teatrets kommune i oversigten her og se, hvilket romertal der gælder for kommunen/teatret (fremgår kommunen ikke af oversigten følges romertal II). Herefter kan du aflæse beløbene på de forskellige skalatrin under kolonnen med det pågældende romertal på lønkortet her

BELØBENDE ER GÆLDENDE FOR DECEMBER 2017
BELØBENE FORELØBIGE OG BLIVER FORMENTLIG LIDT LAVERE, NÅR DEN ENDELIGE UDREGNING FORELIGGER I JANUAR 2018

Pensionen er på 12 % pr. 1. juli 2017.

Pr. 1. juli 2017 er der aftalt en del ændringer i overenskomsten. Disse fremgår af forhandlingsresultatet, som du finder til højre under dokumenter.

Der er bl.a. indført en ny bestemmelse i § 9, stk. 4 om kortidsansættelse, som giver teatrene mulighed for ansættelse ned til 7 dage mod højere minimumsløn. Der skal være tale om projekter, der ikke kan betegnes som almindelige teaterproduktioner, og for hvert teater er der begræsninger på brugen heraf. Minimumslønen er afhængig af, om teatret modtager et samlet tilskud på over eller under 2 mio. kr. fra stat og kommune. Du finder listen over teatre, som modtager under 2 mio. kr. i tilskud til højre under dokumenter.

  Bl.a. Århus Bl.a. København
Skalatrin Månedsløn pr. decmber 2017 Månedsløn pr. december 2017
23 23.924,75 24.744,09