Clearing af billedmateriale

Dansk Skuespillerforbund har i enighed med Producentforeningen etableret en praksis med at cleare billedmateriale fra danske film, tv-produktioner mv. til brug i nye sammenhænge.
 
Proceduren:

1. Anmodning om tilladelse til at anvende klip eller stillbilleder i en ny sammenhæng sendes til Dansk Skuespillerforbund pr. brev eller pr. e-mail til DSF

Anmodningen skal indeholde oplysninger om:

  • Titlen på den produktion, hvorfra der ønskes anvendt klip/billeder 
  • Hvilke konkrete klip/billeder der ønskes anvendt 
  • Hvilke medvirkende der optræder i de pågældende klip/på de pågældende billeder 
  • I hvilken sammenhæng de pågældende klip/billeder ønskes anvendt 
  • Omfanget af den påtænkte udnyttelse f.eks. antal visninger, oplagets størrelse etc. 
  • Billedets placering, såfremt der er tale om en bogudgivelse 
  • Andre forhold af betydning for aftaleindgåelsen
      

2. På baggrund af de meddelte oplysninger udfærdiger forbundet en foreløbig aftale, der fastlægger de nærmere vilkår vedrørende den tilladte brug og betalingen herfor. Ved fastsættelsen af betalingens størrelse anvendes forbundets vejledende minimumstakster.

3. I den helt overvejende del af tilfældene, hvor forbundet kan cleare uden at indhente individuelt samtykke, vil endelig aftale om udnyttelse af de pågældende klip/billeder herefter umiddelbart kunne indgås. 

4. I de ganske få tilfælde hvor en eller flere af de afbildede skuespillere har ønsket individuel forhandling, kontakter forbundet disse (eller disses arvinger) med en indstilling om, at de individuelt accepterer brugen med udgangspunkt i forbundets vejledende minimumstakster. 

5. På baggrund af resultatet af de individuelle forhandlinger indgås der endelig aftale om udnyttelse af de pågældende klip/billeder. 

Betaling: 

Betalingen for udnyttelsen beror på nogle overordnede vejledende minimumstakster, der er fastsat på baggrund af en række forhold såsom i hvilken sammenhæng billedet/klippet skal bruges, oplagsstørrelse og udbredelse, billedets størrelse/klippets længde samt antallet af medvirkende mv. 

Taksternes vejledende karakter indebærer, at det vil være muligt at give mængderabat ved clearing af et større antal klip/billeder. Der vil desuden kunne ydes rabat ud fra kulturpolitiske hensyn mv. 

Taksternes vejledende karakter betyder også, at der i de sjældne tilfælde, hvor forbundet skal indhente individuelt samtykke fra et medlem, vil kunne forekomme krav om betaling af et større beløb end den vejledende minimumstakst.

Taksterne er senest reguleret januar 2017, og reguleres i øvrigt hvert andet år.