Filmex

Filmex er en ophavsretsforening til forvaltning af udøvende kunstneres rettigheder, som er oprettet af Dansk Skuespillerforbund i 1995. Foreningen har til formål at opkræve og fordele betaling for videreudnyttelse af de udøvende kunstneres præstationer på tv, film, cd-rom, video, internet osv.

Filmex arbejder dermed for, at ophavsrettighederne bliver respekteret både i forhold til DSF’s egne medlemmer og andre udøvende kunstnere, herunder medlemmer af Dansk Artist Forbund, Dansk Kapelmesterforening, Dansk Kor Forbund, Dansk Musiker Forbund, Dansk Organist og Kantor Samfund, Dansk Solist-Forbund og Solistforeningen af 1921.

Du kan læse mere om Filmex her