Betingelser for leje af lokaler

Udlejer:
Dansk Skuespillerforbund
Tagensvej 85
2200 København N
cvr: 56 16 85 16


Dansk skuespillerforbunds kursusvirksomhed DSF Studio tilbyder booking af lokaler til vores medlemmer samt rettighedshavere via onlinekalender.

Hvem kan booke og hvad koster det?
Dansk Skuespillerforbunds medlemmer samt Filmex-rettighedshavere kan booke vores prøvelokaler til egen øvetid uden betaling.
Bookes prøvelokalerne til elevundervisning eller anden kommerciel brug, herunder afholdelse af kurser eller øvetid med deltagelse af ”ikke-medlemmer/-rettighedshavere” betales 100 kr. pr. time.

Hvor meget kan jeg booke?

Vores lokaler kan højst bookes tre måneder frem. Der kan maksimalt bookes 15 timer pr. uge (3-4 gange ugentlig) og højest i 3-4 uger i træk. Kulissen og Spejlsalen har begge kapacitet til maksimum 50 personer.
DSF Studio forbeholder sig retten til at aflyse bookede prøvesale, hvis disse skal bruges kursusaktivitet, arrangementer etc.

Hvordan betaler jeg?
Betaling sker ved overførsel til bank på reg.nr. 0400 kontonr. 4022730946 eller pr.
MobilePay med tydelig angivelse af navn + lejedato til MobilePay-nr. 73270

Hvordan aflyser jeg et booket lokale?

Aflysning af gratis lokaler skal foretages hurtigst muligt af brugeren direkte i bookingsystemet under ”vis mine bookinger” eller via slettelinket i bookingbekræftelsen, så andre har mulighed for at benytte lokalerne.  

Aflysning af lejede lokaler skal foretages af brugeren senest 48 timer før bookingtidens ikrafttræden, for at få refunderet det indbetalte lejebeløb.
Dette gøres enten direkte i bookingsystemet under ”vis mine bookinger” eller via slettelinket i bookingbekræftelsen.
Tilbagebetaling af leje sker herefter indenfor ca. 3 hverdage og kræver, at der sendes en mail til hhm@skuespillerforbundet.dk med angivelse af:

•    Brugers navn
•    Samlet beløb til refundering
•    Bookingdato
•    Registrerings- og kontonummer